Selvfølgelig er vi til stede i hele kommunen. Reilstad er en fantastisk bygd som vi er jevnlig innom. I gjeldende arealplan var det vi i Senterpartiet som var pådrivere for en videreutvikling av bygda samtidig som vi ville verne om den beste matjorda.

Jevnlig er jeg i kontakt med innbyggere i Reilstadbygda som vil prate om både stort og smått. Dette er noe jeg setter stor pris på ettersom det er med og øker min kunnskap.

Flere ganger har jeg reist fra Helgøy med mine barn for å delta på dugnad slik at Reilstad skal blomstre og flere vil både bosette seg her eller komme på tur og se for eksempel det fantastiske konseptet til Olav Reilstad på kaien.

Det er for meg lett å være lokalpolitiker når ildsjeler gjør en strålende jobb. Da kan jeg som Finnøypatriot stolt vise frem enkeltmennesker og supre tiltak over alt i vår kommunedel.

Er det noe vi virkelig har på alle våre vakre øyer, så er det mange farlige veistrekninger.

Det er riktig som innsender sier at det er stor politisk enighet om at trafikksikringstiltak på Finnøy må prioriteres. Utfordringen er dessverre at pengene som skal til, ikke rekker så langt som vi ønsker. Det strekket som er prioritert, er det vi i Senterpartiet som har snakket frem og sikret. Nå har vi endelig fått gjennom et spleiselag med kommunen og fylkeskommunen for å finansiere strekket mellom Kiwien og rundkjøringen på Finnøy. Selvfølgelig skulle vi alle ønsket oss at dette strekket rakk litt lengre.

Videre har vi satt av penger til reguleringsarbeid fra hallen og ut til Lauvsnes ettersom dette også vil være et viktig strekk å sikre for alle våre barn som skal tilbringe fredagskvelder og lørdager der ute.

Videre har vi jobbet for en sykkelsti opp til Leikvoll fra rundkjøringen. Dette er og et strekk vi virkelig må prioritere i kommende rulleringer.

Bilene kommer tidvis som børseskudd, og alle de barna som skal til og fra Leikvoll utsettes for en potensiell ulykke. Vi har virkelig ingen å miste, alle er unike og vi vil beholde hver enkelt. Vi jobber målrettet for gode løsninger som trygger bygd og by.

Det er ikke slik at vi har glemt Reilstad, men en del av det politiske arbeidet er å prioritere mellom helt nødvendige tiltak i hele kommunen. I fylkeskommunen skal det prioriteres i hele fylket fra en altfor liten pott.

I Stavanger Senterparti kommer vi alltid til å snakke om trygge veier.

På Reilstad skal det selvfølgelig bygges sykkelsti, men den må lages gjennom anleggsbidrag fra alle de planlagte boligene som skal oppføres, slik som det blir gjort i alle nye byggefelt i kommunen. Det finnes gode ordninger i Stavanger kommune for å organisere dette. Men som kommunisert ut tidligere, er det de som ønsker nye bygninger som må ta et initiativ til dette.

Så helt til slutt vil det være viktig å påpeke at Senterpartiet i Stavanger ikke har flertall alene, men vår politikk har til de grader kommet frem som konsekvens av beinhard jobbing i flertallet.

Så om du vil ha tjenester nær folk, trenger vi din stemme. Stem Senterpartiet.

Mvh Birger W Hetland

Stavanger Senterparti