Tips oss: | Send e-post

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 04.09.2015 - 13:30
skulestart 0202.JPG

Prestegarden forvitrar

Den flotte og idylliske prestegardshagen på Hesby er i ferd med å gro fullstendig til, ettersom det no ikkje lenger bur noko prest i den store prestegardsbustaden. Heile våren har gras og ugras fått lov å gro fritt utan noko form for tilsyn. Det sjølv om området nedanfor ved bautaene over ekteparet Kielland og matematikaren Niels Henrik Abel har hatt eit visst vedlikehald og tilsyn gjennom sommaren.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 02.09.2015 - 13:35
13 aug.15 002.JPG

Får medhald hjå fylkespolitikarane

Fylkesrådmannen har på visse vilkår trekt sine motsegner mot Finnøy kommune sine ynskjer om å få gjennomført ein meir liberal bustadpolitikk på dei ikkje lanfaste øyane i kommunen, og opnar opp for kommunestyret sine ynskljer om spreidd busetnad i øyane. Også motsegnene i arealdelen til kommuneplanen, mot ei større bustadutbygging på Reilstad, fekk motbør då Fylkesutvalet behandla saka i går. 

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 02.09.2015 - 06:39

G-13 hevdar seg i eliten

Finnøy sine flinke fotballgutter G-13  har fått ein flott start på haustsesongen, ettersom dei som første fotballag på guttesida i Finnøy nokon sinne no i haust spelar eliteseriespill mellom dei beste laga i kretsen.Etter to kampar står dei med ein siger, ein uavgjort og 4 poeng.Mot Randaberg heime vart det 1-1 og i den andre kampen tok dei ein sterk bortesiger då dei vann 2-1 over Jarl.

Så vil du sjå flott fotball på Leikvoll i haust, er det berre å ta turen opp når laget møter Klepp førstkomande fredag. Ein av strategane på laget er Bård Brandeggen. Den talentfulle 13-åringen frå vestsida av Finnøy hospiter to gonger med sine jamaldringar i Viking, og er som første gutespelar frå Finnøy sidan 1990 teken ut på eit krestlag. Den gong var Rolad Mjølsnes innom kretslaget, medan to andre finnøyjenter, Iris handeland og Anne grethe Flesjå, var fat inventar på kretslaget i perioden 2002-2004. 

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 01.09.2015 - 21:41

Ber om ytterlegare flyktningemottak

I eit brev til Finnøy kommune ber IMDI om at Finnøy tek imot ytterlegare 15 flyktningar per år i perioden 2017-2019.Som kjent så har kommunestyret i møte 20.juni i år gitt grønt lys for å busetja inntil 31 flyktningar i år og til neste år.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 01.09.2015 - 18:53

Nye rundar med kolonnekjøring

Det går mot ein ny runde med kolonnekjøring i Mastrafjordtunnelen og Byfjordtunnelen når storparten av platene i taket av tunnelane skal skiftast ut i vinter.I følge Statens Vegvesen vil arbeidet starte opp like over nyttår og vera avslutta til sommaren.Det vil berre bli gjennomført kolonnekjøring i helgene får ØP- nett opplyst.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 30.08.2015 - 23:14
margunn 0061.JPG

Finnøy knuste Fogn i lokaloppgjerdet

I strålande sommarvær barka Fogn  og Finnøy  saman til lokaloppger i 7. divisjon søndag kveld.Fognbuen hadde nok kampen for to år sidan og frå i fjor i frisk minne,då dei vann henholdsvis 4-2 og spela uavgjort 3-3.. Men dei tilreisande finnøybuane frå naboøya ville det annleis i år.Då dommeren bles av kampen stod det heile 5-1 til bortelaget.Eit resultat som etter rapportane å døma var noko flatterande slik kampen utvikla seg.For Finnøy var både dødelig effektive og dommaren hadde nok gløymd både dei raude og gule korta heime. Kort som han burde tildelt nokon av spelarane frå Finnøy , i følgje ein "objektiv"reportar på nettsida www. fogn.org

Bilete over er frå kampen Finnøy 2-Fogn på Leikvoll i vår

Les meir om kampen og anna sport i papiravisa fredag 

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 30.08.2015 - 12:21

Finnøygutt på kretslagssamling i fotball

13 år gamle Bård Braneggen er teken ut til den første kretslagssamlinga for 13 åringer i regi av Rogaland Fotballkrets.Den uvanleg talentfulle tenåringen frå vestsida av Finnøy,har saman med fleire av sine lagkameratar på det gode G-13 laget til Finnøy,vore gjennom ein lang og og tøff kartlegging- og uttaksprosess heile denne sesongen.Ikkje sidan slutten av 1980-talet har Finnøy levert guttespelarar til eit kretslag.Frå 2002-2004 var to finnøyjenter fast på dåverande krtslag i jenteklassen.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 27.08.2015 - 22:10
01.06.15 0063.JPG

Landbruksministeren tek tak i tomatsaka

Den betente saka om tomatgartnarane på Finnøy som blir skvisa frå tomatmarknaden etter at Coop kjøpte opp Ica, blei i dag løfta opp på det øvste politiske nivå då Venstre sin representant frå Rogaland ,Iselin Nybø, i eit grunngjeve spørsmål til landbruks og matminister Sylvi Listhaug.Og svaret frå ministeren var overraskande konkret og positivt sett frå finnøygartnarane si side.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 27.08.2015 - 17:02
valg 20151.jpg

Populær ordførar, valgskred for Senterpartiet

På ei rykande fersk politisk meiningsmåling som Norfakta har gjort på oppdrag for Øyposten denne veka, går Senterpartiet fram med heile 10,7 prosent i forhold til det svært så dårlege kommunevalet i 2011.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 27.08.2015 - 16:59
22.0615 002.JPG

Solid fleirtal for kommune­samanslåing i Finnøy

Ei meiningsmåling som Norfakta har gjort for Øypsoten viser at det er stort fleirtal i Finnøy for ei kommunesamanslåing.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 25.08.2015 - 12:37
017.JPG

Ordføraren og Venstre utfordrar landbruksministeren i tomatsaka

Ventre og finnøyordførar Gro Skartveit(V), reagerer på at 7 av 12 tomatgartnarar i Finnøy risikerar å bli skvisa frå tomatmarknaden til neste år som ein konsekvens av COOP sitt oppkjøp av ICA. No tek Venstre sin representant frå Rogaland, Iselin Nybø,saka inn til Stortinget og stiller eit grunngjeve spørsmål til landbruksminister Sylvi Listhaug (Fr.P)

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 22.08.2015 - 16:43
DSC_0579.JPG

Ny suksess for Tomatfestivalen

I strålande sommarvær vart Tomatfestivalen innleia med temadag "Kloke hendte tek grep" fredag føremiddag.Vokalisten i DDE, Bjarne Brønboe, heldt eit engasjerande foredrag og baud verkleg på seg sjølv i sitt timelange innlegg. Fagdagen vart avslutta med landbrukspolitisk debatt, der representantar frå alle partia som stiller liste til fylkestingsvalet deltok.På sjølve festivaldagen i dag, lørdag, var mellom tre og fire tusen besøkjande innanfor portane. Og i det det varme og fine sommarværet var der eit uttal av tilbod og aktivitetar som både store og små kunne delta på.

Ryfylke Rensefisk blei tildelt Grunderprisen for 2015 for sitt arbeid med oppdrett av leppefisk til avlusing i oppdrettsnæringa.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 20.08.2015 - 19:48

Full uttelling på folkeauke

Finnøy kommune klarte å halda seg under det magiske talet på 3200 innbyggjarar per 1.juli i år.Folketeljinga denne dato viser nemleg at der budde 3196 innbyggjarar i kommunen.Hadde det vore fem fleire ved denne teljedatoen ville Finnøy ha miste småkommunetilskotet på 5 millionar kroner.No beheld ein altså dette tilskotet enno eitt år framover ,og vil samtidig få utteljing i form av eit vekstilskot for kommunar der folkeauken har vore stor dei siste åra.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 18.08.2015 - 16:47
IMG_1796.JPG

I år skal det bli endå fleire raude freistingar

-Me utvidar gartnarteltet under årets festival. Dette for å gje ekstra plass til tomatane både for sal, og for å visa kva ein kan laga av tomatar, seier Heidi Skifjell.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 18.08.2015 - 16:45
Arvid Frafjord.JPG

Du store alpakka!

Kva gjer halsnøybuar då dei pensjonerer seg frå jobben i Nord­sjøen, spør du? Jo, dei startar med oppdrett av alpakka.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 14.08.2015 - 13:44

NB!! Kommunal vaktteneste vert avvikla

Frå førstkomande mandag 17.august 2015 vert den kommunale vakttenesta avvikla. Ved akutte hendingar skal nødetatane kontaktast:Brann 110 Politi:112 Ambulanse 113      Ved bålbrenning eller andre førespurnader til Rogaland brann og redning IKS: 51 50 22 00.Ved akutte hendingar knytt til vatn og avløp skal ein kontakte IVAR IKS vakttelefon: 97 50 72 00Ved alvorlege akutte hendingar med behov for oppretting av kommunal kriseberedskap skal ein kontakte beredskapskoordinator på telefon: 97 97 10 80Beredskapskoordinator vil då vurdere om kriseledelse skal kontaktast.Den tidlegare kommunale vakttelefonen 90 20 72 91 vert lagt ned frå og med 17. august kl.08.00 

 

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 07.08.2015 - 12:30
0051.JPG

Ny dyrkingsteknikk reddar fruktavlingane

For om lag eitt år sidan skreiv me her i avisa om ekteparet Roald Vold og Mariann Kåsen på Jørstad på Ombo som ved hjelp av ein ny dyrkingsteknikk kom til å revolusjonera fruktdyrkinga her i landet.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 03.08.2015 - 15:49
007.JPG

Høge sjåartal for sommaråpent frå Finnøy

Berre sendinga frå Sommarbåten i Egersund hadde  høgare sjåartal enn sendinga frå Finnøy av alle TV-programma som blei sendt på NRK 1 i sist veke. Heile 48,5 prosent av TV-sjåarane var innom programmet onsdagskvelden, medan Egersund hadde ein sjåarprosent på 49,2 prosent på laurdagskvelden. Dette er imponerande tal, og heile NRK-konseptet knuser dermed TV2 sitt alternative sommarprogram. Ordførar Gro Skartveit,(t.v på bilete)  seier i ein kommentar at ho  gler seg storleg over den flotte marknadsføringa som kommunen her fekk. 

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 02.08.2015 - 16:16

Skeptisk til omfattande bustadutbygging på Reilstad

Reilstad Hytteforening stiller seg skeptisk til om det er rett politikk å gå til ei så omfattande bustadutbygging som den ferske reguleringsplanen (B33) for heile Reilstad, som no er ute på høyring legg opp til.Dette kjem fram i ein lengre høyringsuttale som er sendt Finnøy Kommune. 

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 30.07.2015 - 16:12
0642.JPG

Lamaen tek over for sauen og kua

Han har alltid hatt ein stor lidenskap for dyr og gått med ein liten bonde i magen, men at det var foring og stell av ein flokk lamaer som skulle til for at «byassen» Rune Dyrstad skulle få realisert draumen sin, hadde vel knapt han sjølv heller rekna med.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 30.07.2015 - 14:38
0425.JPG

"Cheerio-cheerio,bye,bye..."

Like over klokka 11.00 i dag, torsdag la NRK Sommarbåten ut frå Judaberg kai, akkompangert av The Monroes kjente slager "Cheerio-Cheerio, bye,bye" og eit par hundretals frammøtte med vinkane norske flag i handa

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 29.07.2015 - 16:02
039.JPG

Folkehav helsa Sommarbåten velkomen

Ein armada på over 300 fritidsbåtar og eit folkehav på nærmare 1000 helsa NRK sin sommarbåt velkomen da den la til kai like før klokka 15.00 i ettermiddag. Og på kaien blei det møtt av ordførar Gro Skartveit og Ryfylkekokken Frode Selvåg som overbrakte ei gamal melkekjerre stappfull av rotekte og kortreiste tomatar og egg frå spiskammeret Finnøy.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 29.07.2015 - 12:31
020.JPG

Over 100 på dugnad for Nepal

Når NRK sin sommarbåt legg til kai på Judaberg ved tretida i ettermiddag, vil meir enn 100 personar vera i sving for å gjera dette til ein folkefest. Målet er å visa Finnøy sine unike kvalitetar i form av dugnad og givarglede. Alle inntektene frå arrangementet vil uavkorta gå til å byggja opp Oklahunga sjukehus i Nepal i samband med jordskjelvkatastofen der. 

» Les heile saka