Tips oss: | Send e-post

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 15.01.2018 - 22:43
30DE097D-8981-4034-8AB6-2161202E015A.jpeg

Skifjell melder seg ut av Venstre

Mangårig kommunestyrerepresentant og tidlegare leiar i Ryfylke Næringshage,Heidi Skifjell,melder seg ut av Venstre.Grunnen er den nye regjeringsplattforma,og partiet sitt inntog i trepartiregjeringa med Fr.P og Høgre.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 14.01.2018 - 12:40

Ny runde med kolonnekjøring

Frå i kveld,søndag kl.22.00, og fram til fredag,blir det igjen kolonnekjøring i tidsrommet 22.00-06.00.Det blir kolonnekjøring med følgebil kvar halvtime.Det skal igjen gjennomførast tunnelvask både i Byfjordtunnelen og Mastrafjordtunnelen.Det er Statens Vegvesen som opplyser dette.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 12.01.2018 - 11:21
20180107_135157_001 (002).jpg

Har budd 100 år i same huset

Han blei født heime i stova si i Hesby den 8. januar 1918 medan 1. verdskrig enno rasa ute i den store verda. Der blei han buande i 100 år.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 10.01.2018 - 22:19

Solid skatteinngang i 2017

Den akkumulerte skatteinngangen i kommunen,var ved utgangen av 2017 på 93,8 millionar kroner. Det er ein auke på heile 8,85% i forhold til tilsvarande periode i 2016. Skatteinngangen er også 2,3 millionar over det vedtekne budsjett for 2017.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 10.01.2018 - 08:35

Nord Hidle fejekai opnar igjen i morgon

Ferjekaien på Nord Hidle vil i morgon tidleg igjen bli teken i bruk til ordinær ferjetrafikk. Kaien har vore stengt for anløp av fejene i Finnøysambandet sidan måndag.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 06.01.2018 - 09:19

Venterommet på kaien er igjen opna

Venterommet ved trafikkterminalen på Judaberg, som har vore stengt i lengre tid på grunn av hærverk på begge toaletta,er igjen opna for dei reisande.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 03.01.2018 - 17:48
edd.jpg

Rutinert avismann tek over som redaktør

Nordlendingen,Edd Meby, er tilsett som ny redaktør i Øyposten. Meby har sidan september 2016 vore tilsett som redaktør og dagleg leiar i avisa Ryfylke i Sauda. Frå 1. april finn du han i Øyposten.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 28.12.2017 - 23:23

Nye ferjeruter med utvida seglingstid

Dei nye fergerutene i Finnøysambandet,med verknad frå 01.01.18-31.12.19,er no klare.Dei viser at seglingtida er utvida både i det søre og nordre sambandet.Sambandet vil framleis ha endestasjon på Jelsa med to daglege anløp.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 21.12.2017 - 14:46

Posten sendte posten til Flekkefjord

Posten vert forsinka til dei fleste øyane i Finnøy grunna feilsending.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 19.12.2017 - 22:59

Fekk mest millionen frå Havbruksfondet

Finnøy kommune,som den største havbrukskommunen i Rogaland,fekk utbetalt i overkant av 917000kr frå det nyoppretta havbruksfondet som nyleg blei fordelt mellom kommunar som har gitt konsesjonar for lakseoppdrett.

I 2017 er fondet på vel 60 millionar kroner,der 7.5 millionar vert fordelt til fylkeskommunar som har oppdrettsanlegg innanfor sine  fylkesgrenser.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 19.12.2017 - 19:46
41AA8517-6066-44C8-B64A-79F1D3788DF7.jpeg

Pengedryss til skyttarlaget

Under den årlege tildelinga av midlar til frivillige lag og organisasjonar i regi av Gjensidigestiftelsen,vart Finnøy Skyttarlag tilgodesett med ei gåve på heile 200 000 kroner til det nye skyteanlegget på Kvame.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 15.12.2017 - 10:32

Ny brannstasjon på Få brygge

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 12.12.2017 - 23:04

Hanasand ferjekai gjenoppstår

Hanasand ferjekai,som heilt fram til opninga av Finnfast i oktober 2009,var endestasjon i ferjesambandet Fogn-Finnøy-Talgje-Hanasand,gjenoppstår no i ny drakt.I dag vart ferjene som går Mortavika-Arsvågen klarert for bruk og som reservekai i dette sambandet.Då som anløpskai i samband med stenging av kaien i Mortavika.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 12.12.2017 - 12:34
IMG_0906 (004).jpg

Fskeriminister Sandberg opna havbruksparken

Det låg eit historisk sus over den vesle øya Talgje, lengst sør i Finnøy kommune, då sjølvaste fiskeriminister Per Sandberg stod for den offisielle opninga av havbruksparken. Ein havbrukspark som er bygd opp på den tidlegare ferjekaien lengst nord på øya. Både ordførar Christine Sagen Helgø i Stavanger, og kollega Henrik Halleland i Finnøy (bilete),var også med å kasta glans over opningsseansen i føremiddag.- 

» Les heile saka

Nyheter

Publisert 23.11.2017 - 12:09
10 Butikken på Fogn.jpg

Meir enn berre ein butikk

Helsekost for sjela, sjukdomsførebygging, sosial møteplass, folkehelse og eldreomsorg er nokre av orda som blir brukt om butikken på Fogn. Takka vera glasstova på utsida kan butikken smykka seg med desse fine titlane.

» Les heile saka

Næring

Publisert 23.11.2017 - 10:41
DSC_02741.JPG

Fiskeriministeren opnar Rogaland Havbrukspark

No har Ryfylke Rensefisk flytta inn i flotte nye lokalar på Talgje, og i løpet av desember kjem sjølvaste fiskeriministeren for å offisielt opna lokalane. No satsar eigarane på at ennå fleire bedrifter følg på etter kvart.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 20.11.2017 - 22:46

Føler seg totalt oversett i fiberutbygginga

-Eg lurer jo på om Fisterøyane framleis er ein del av Finnøy kommune,seier ei oppglødd byredame,Gunhild Flatebø,på ironisk vis.For medan det står å lesa i lokalavisa at heile kommunen no skal få tilgong til fiber for internettilkobling,har ikkje innbyggjarane på Bokn-Byre og Måløy høyrt eit einaste pip om at noko slikt var under planlegging elles rundt omkring på dei ikkje landfaste øyane i kommunen.

» Les heile saka

Nyheter

Publisert 17.11.2017 - 14:17
Fiber Fogn.JPG

Endeleg fiber i heile Finnøy

I løpet av november skal, ifylgje rådmannen, kommunen signera avtalen med utbyggjarane. Det betyr at fiberen, for langt dei fleste i kommunen, er innan rekkevidde

» Les heile saka

Nyheter

Publisert 16.11.2017 - 18:42
Jon Arne 1.jpg

Pilt-Ola-prisen til Jon Arne Helgøy

Hurtigbåtkaptein, bonde og fruktdyrkar Jon Arne Helgøy er tidenes første vinnar av Pilt-Ola-prisen.

(Foto: Kristofer Ryde, Negative)

» Les heile saka

Nyheter

Publisert 14.11.2017 - 12:55

(Nesten) slutt på salt i Finnøy

Ei rekke fylkesvegar med låg trafikk blir frå denne vinteren ikkje salta.

» Les heile saka

Nyheter

Publisert 13.11.2017 - 14:29
Bålkos.JPG

Kan bli kåra til Norges finaste julatre

Anna Mæland frå Finnøy til NM-finale i juletre.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 12.11.2017 - 17:18

Stopp i flyktningmottaket

Etter å ha busett over 50 flyktningar dei tre siste åra,vil det ikkje vera behov for at Finnøy skal ta imot nokon flyktningar i 2018.Det er IMDI som melder dette i eit brev som er sendt kommunen.Bakgrunnen er at det på nasjonalt plan er eit langt mindre behov for å busetja flyktningar i kommunane i dag,enn kva tilfellet har vore dei siste åra.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 10.11.2017 - 15:13
SAM_24823.JPG

Lokale bønder søkjer erstatning

Den våte og uvanleg regnfulle sommaren har ført til store avlingstap hjå husdyrbøndene i Finnøy. Ein rask oversikt viser, at meir enn 20 husdyrbønder i kommunen har søkt styresmaktene om erstatning for avlingstap på grunn av uvanleg små avlingar med dårleg fôrkvalitet

» Les heile saka