Tips oss: | Send e-post

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 15.12.2017 - 10:32

Ny brannstasjon på Få brygge

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 12.12.2017 - 23:04

Hanasand ferjekai gjenoppstår

Hanasand ferjekai,som heilt fram til opninga av Finnfast i oktober 2009,var endestasjon i ferjesambandet Fogn-Finnøy-Talgje-Hanasand,gjenoppstår no i ny drakt.I dag vart ferjene som går Mortavika-Arsvågen klarert for bruk og som reservekai i dette sambandet.Då som anløpskai i samband med stenging av kaien i Mortavika.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 12.12.2017 - 12:34
IMG_0906 (004).jpg

Fskeriminister Sandberg opna havbruksparken

Det låg eit historisk sus over den vesle øya Talgje, lengst sør i Finnøy kommune, då sjølvaste fiskeriminister Per Sandberg stod for den offisielle opninga av havbruksparken. Ein havbrukspark som er bygd opp på den tidlegare ferjekaien lengst nord på øya. Både ordførar Christine Sagen Helgø i Stavanger, og kollega Henrik Halleland i Finnøy (bilete),var også med å kasta glans over opningsseansen i føremiddag.- 

» Les heile saka

Nyheter

Publisert 23.11.2017 - 12:09
10 Butikken på Fogn.jpg

Meir enn berre ein butikk

Helsekost for sjela, sjukdomsførebygging, sosial møteplass, folkehelse og eldreomsorg er nokre av orda som blir brukt om butikken på Fogn. Takka vera glasstova på utsida kan butikken smykka seg med desse fine titlane.

» Les heile saka

Næring

Publisert 23.11.2017 - 10:41
DSC_02741.JPG

Fiskeriministeren opnar Rogaland Havbrukspark

No har Ryfylke Rensefisk flytta inn i flotte nye lokalar på Talgje, og i løpet av desember kjem sjølvaste fiskeriministeren for å offisielt opna lokalane. No satsar eigarane på at ennå fleire bedrifter følg på etter kvart.

» Les heile saka

Nyheter

Publisert 17.11.2017 - 14:17
Fiber Fogn.JPG

Endeleg fiber i heile Finnøy

I løpet av november skal, ifylgje rådmannen, kommunen signera avtalen med utbyggjarane. Det betyr at fiberen, for langt dei fleste i kommunen, er innan rekkevidde

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 20.11.2017 - 22:46

Føler seg totalt oversett i fiberutbygginga

-Eg lurer jo på om Fisterøyane framleis er ein del av Finnøy kommune,seier ei oppglødd byredame,Gunhild Flatebø,på ironisk vis.For medan det står å lesa i lokalavisa at heile kommunen no skal få tilgong til fiber for internettilkobling,har ikkje innbyggjarane på Bokn-Byre og Måløy høyrt eit einaste pip om at noko slikt var under planlegging elles rundt omkring på dei ikkje landfaste øyane i kommunen.

» Les heile saka

Nyheter

Publisert 16.11.2017 - 18:42
Jon Arne 11.jpg

Pilt-Ola-prisen til Jon Arne Helgøy

Hurtigbåtkaptein, bonde og fruktdyrkar Jon Arne Helgøy er tidenes første vinnar av Pilt-Ola-prisen.

(Foto: Kristofer Ryde, Negative)

» Les heile saka

Nyheter

Publisert 14.11.2017 - 12:55

(Nesten) slutt på salt i Finnøy

Ei rekke fylkesvegar med låg trafikk blir frå denne vinteren ikkje salta.

» Les heile saka

Nyheter

Publisert 13.11.2017 - 14:29
Bålkos.JPG

Kan bli kåra til Norges finaste julatre

Anna Mæland frå Finnøy til NM-finale i juletre.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 12.11.2017 - 17:18

Stopp i flyktningmottaket

Etter å ha busett over 50 flyktningar dei tre siste åra,vil det ikkje vera behov for at Finnøy skal ta imot nokon flyktningar i 2018.Det er IMDI som melder dette i eit brev som er sendt kommunen.Bakgrunnen er at det på nasjonalt plan er eit langt mindre behov for å busetja flyktningar i kommunane i dag,enn kva tilfellet har vore dei siste åra.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 10.11.2017 - 15:13
SAM_24823.JPG

Lokale bønder søkjer erstatning

Den våte og uvanleg regnfulle sommaren har ført til store avlingstap hjå husdyrbøndene i Finnøy. Ein rask oversikt viser, at meir enn 20 husdyrbønder i kommunen har søkt styresmaktene om erstatning for avlingstap på grunn av uvanleg små avlingar med dårleg fôrkvalitet

» Les heile saka

Samferdsle

Publisert 09.11.2017 - 10:43
12 Ny båt Rødne 3D.jpg

På matsafari i Ryfylke?

L. Rødne & Sønner, Ryfylkekokken og Ryfylke Livsgnist går saman om eit samarbeid for å visa fram mat, kultur og natur i Ryfylke. – Utruleg spanande, seier Tor Øyvind Skeiseid i Ryfylke Livsgnist. Sjå videopresentasjon av den nye båten nederst i saka

» Les heile saka

Nyheter

Publisert 09.11.2017 - 11:12

Brann i Rygerdoktoren

Sør-Vest politidistrikt melder på Twitter at det har oppstått brann i ambulansebåten Rygerdoktoren. 

» Les heile saka

Nyheter

Publisert 09.11.2017 - 10:33

Gir 2,5 millionar til nytt kyrkjeleg fellesråd

Nye Stavanger kommune har motteke søknad om omstillingsmidlar til samanslåing av dei kyrkjelege fellesråd i dei tre kommunane Finnøy, Rennesøy og Stavanger. Den ynskjer dei å delvis løyva.

» Les heile saka

Nyheter

Publisert 08.11.2017 - 20:20

Teken for cannabis

Ein person i midten av tjueåra er mellom 8. september og dags dato teken av politiet for innehav eller oppbevaring av cannabis.

» Les heile saka

Næring

Publisert 06.11.2017 - 13:49
4 Oppdrett1.JPG

Fryktar at oppdrettsavgifta kan ryka

Kystkommunane fryktar at dei kan tapa mange millionar dersom KrF og Venstre ikkje pressar regjeringa til å gjennomføra Stortinget sitt vedtak om ei eksportavgift på oppdrettslaks. Dei meiner KrFs Steinar Reiten sit med nøkkelen.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 03.11.2017 - 10:23
SAM_2455.JPG

Stor etterspurnad etter brukte elbilar

Den nye bomringen rundt Oslo og innføringa av rushtidsavgift, har ført til ein heilt ekstrordinær stor etterspurnad etter brukte elbilar. Dei har som kjent fritak for ei slik rushtidsavgift. Det er NRK P1 som melde dette i dag

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 03.11.2017 - 10:05
DSC_0158 (1)2.JPG

Kr.F vil gi mjølkebønder 450 millionar til omstilling

I samband med den førsetåande behandlinga av statsbudsjettet, så vil Kr.F føreslå å oppretta eit statleg omstillingsfond på 450 millionar kroner. Midlane skal primært gå til mjølkeprodusentar med budskapar frå 15-30 kyr som vil leggja om til produksjon av storfêkjøt. I Finnøy er storparten av mjølkebruka innanfor denne storleiken.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 02.11.2017 - 17:17

Løyver pengar til nytt klubbhus på Leikvoll

Rådmann,Helene M.Ohm, har teke dei politiske signala,og er i samband med budsjettet raus med løyvingane til investeringane i kultur og idrett.

» Les heile saka

Nyheter

Publisert 02.11.2017 - 08:54
sam_245234.jpg

Rådmannen sit på 26 millionar i «skjulte reserver»

Rådmannen har klart å spara opp heile 26 millionar på dei sju åra ho har vore rådmann i Finnøy. Likevel innrømmer ho at det ville ha vore vanskeleg å fortsett som eigen kommune. Les om budsjettframlegginga onsdag, her.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 30.10.2017 - 15:33
Hurtigbåt (5).JPG

Føreslår dyrare hurtigbåtar

I fylkesrådmannen sitt forslag til budsjett for 2018 til 2021 blir båtrutene beskrevne som ikkje bærekraftige. Han føreslår samstundes å auka billettprisen med tre prosent i 2018.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 27.10.2017 - 12:25

Ombobu på inntektstoppen i Finnøy

Det er advokat og bonde, ombobuen Erling Ueland, som tronar øverst på både inntekst- og formuetoppen i Finnøy, med ei inntekt på 19, 6 millionar og 56,8 millionar kroner i formue for inntekstsåret 2016. 

» Les heile saka