Tips oss: | Send e-post

Nyheter

Publisert 04.02.2016 - 15:49
Finnøy Rådhus7.JPG

Opnar opp for mottak

Formannskapet i Finnøy opnar for mottak av einslege mindreårige flyktningar.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 02.02.2016 - 11:21
Kjetil Stensland3.jpg

Vil gi trenarane auka kompetanse

For å auka kompetanse i klubben, arrangerar Finnøy IL laurdag trenarkurs på Leikvoll. Kurshaldar er Kjetil Stensland (biletet).

» Les heile saka

Politikk

Publisert 28.01.2016 - 15:50

Fleirtal for kommunesamanslåing i Finnøy

54 prosent av innbyggjarane i Finnøy stiller seg positiv til ei kommunesamanslåing med Randaberg, Rennesøy og Kvitsøy.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 27.01.2016 - 09:10

Rennesøyrådmann legg press på Randaberg

I eit ekstra vedlegg og ny saksutgreiing til saka om kommunereformprosessen som skal opp i formannskapet i Rennesøy i morgon, torsdag, gir rådmann Birger Clementsen i si innstilling eit klart uttrykk for at også Randaberg bør bli med Rennesøy og Finnøy i samtalar for å sjå på mulegheita for å få til ein ny storkommune på Nord Jæren saman med Stavanger og nære nabokommunar. 

» Les heile saka

Politikk

Publisert 28.01.2016 - 11:20
gro141.jpg

Randaberg seier nei

Formannskapet i Randaberg har vedteke at dei ikkje ynskjer å ta naboprat med Finnøy, Rennesøy og Stavanger. Tidlegare ordførar Gro Skartveit tykkjer det er trist.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 25.01.2016 - 13:16
Nordre portal på miljøkulverten, sett frå fv. 409 Kvernevikveien.jpg

Ny veg mellom Byfjordtunnelen og Eiganestunnelen

I samband med Rogfast og utbetringa av riksveg 409 mellom Randaberg og Risavika i Sola, vil det også bli bygd ny veg mellom Byfjordtunnelen og Eiganes til innslaget for Rogfast. Då vil også det svært trafikkerte og farelge krysset ved "Gabbas" på Tasta bli lagt om. 

» Les heile saka

Politikk

Publisert 26.01.2016 - 07:45

Finnøyordførar får ingen sympati hjå landbruksministeren

Ordførar Henrik Halleland sine uttalelsar til Øyposten og seinare i Stavanger Aftenblad, der han vurderer å ta initiativ til eit ordføraropprop mot regjeringa sin landbrukspolitikk, får ingen sympati og støtte hjå den nye landbruks- og matministeren, Jon Georg Dale.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 25.01.2016 - 12:19
DSC_0001.JPG

Randaberg kan stoppe Finnøy og Rennesøy sitt frieri til Stavanger

Om Randaberg kommune framleis står på sitt tidlegare vedtak om å avslutte samtalane både med Stavanger og dei tre naboane Rennesøy, Kvitsøy og Finnøy, vil det truleg også setja ein stoppar for kommunane Finnøy og Rennesøy sine visjonar om ein stor regionskommune på Nord-Jæren saman med Stavanger.  

» Les heile saka

Nyheter

Publisert 22.01.2016 - 15:23
20160121_194556_resized.jpg

Finnøy kommune heidra tilsette

Tilsette som har slutta etter minst 10 år i kommunen, og tilsette med 25 års teneste i kommunen blei hedra torsdag.

» Les heile saka

Nyheter

Publisert 21.01.2016 - 13:58
0343.JPG

Trekkjer tilbake oppseiinga

Kommunalsjef for plan og forvaltning, Hilde-Gunn Bjelde, har trekt tilbake oppseiinga si som kommunalsjef. 

» Les heile saka

Kyrkje

Publisert 20.01.2016 - 16:06
Kyrkjekontoret.JPG

Slått ut av vannlekkasje

Kyrkjekontoret i Finnøy er slått ut av vannlekkasje. - Det førar til litt avgrensa tilgjengelegheit, seier sokneprest Anders Kvalevåg.

» Les heile saka

Nyheter

Publisert 19.01.2016 - 08:42
11DN7248.JPG

Snart stig temperaturane

Ynskjer du å nyta snøen, byrjar du å få dårleg tid. Torsdag ser det ut til at temperaturane vil byrja å stiga, og det vil koma nedbør i form av regn mot helga.

» Les heile saka

Sport

Publisert 19.01.2016 - 08:19
01.06.15 0112.JPG

Møter 5 (!) toarlag

Finnøy sitt a-lag møter fem toarlag i si 6. divisjonspulje i år. 

» Les heile saka

Nyheter

Publisert 18.01.2016 - 13:23
COLOURBOX1661697.jpg

Sterk svikt i skatteinngangen

Ingen av kommunane på Nord Jæren, inkludert Sandnes og Gjesdal, har hatt så stor svikt i skatteinngangen for 2015 som Finnøy.

» Les heile saka

Samferdsle

Publisert 14.01.2016 - 15:22
Auke i elbil på ferjer.JPG

Nøgde med ferjerutene - med atterhald

Grendelaga på Fogn, Halsnøy, Ombo og i Sjernarøy er i utgangspunktet positive, men har sendt inn forslag til nokre justeringar på dei nye ferjerutene i Finnøysambandet. 

» Les heile saka

Nyheter

Publisert 14.01.2016 - 11:11
tarjei og maren elise1.jpg

Lesaranes vinterbilete

Øyposten ba måndag lesarane senda inn sine eigne bilete frå vinteren som var i helga. Her er dei. 

» Les heile saka

Nyheter

Publisert 13.01.2016 - 10:03
0027.JPG

Bompengar i 25-45 år for å finansiera Øyfast

Med ein innkrevingsperiode av bompengar på frå 25-45 år og ved å la Finnfastbommen stå minimum i fem år etter at prosjektet er nedbetalt, kan tunnelprosjektet Øyfast til ein kostnad på +/- 40 % av 3,8 milliardar finansierast. Det under førestnad av at rentenivået ikkje overstig 4%. Bompengesatsane er då sett til same nivå som for Finnfast i dag, nemleg på 150 kroner for lette kjøretøy(privatbilar) og 590 kroner for tyngre kjøretøy. 

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 12.01.2016 - 10:38

Berge Furre er død

Tidligare stortingsrepresentant for SV og historikar, Berge Furre er død, 78 år gamal.

» Les heile saka

Nyheter

Publisert 11.01.2016 - 19:51
Torleiv og Jo.JPG

Spreke pensjonistar

Øyposten var måndag med dei spreke pensjonistane i "Trimmen" i Fleirbrukshallen på Finnøy.

» Les heile saka

Sport

Publisert 07.01.2016 - 11:44
Bodil.jpg

95 000 grasrotkroner til Finnøy

Finnøy Idrettslag ligg på toppen blant 14 grasrotmottakarar i kommunen, med 50 738 grasrotkroner.

» Les heile saka

Nyheter

Publisert 06.01.2016 - 15:37
Posten.JPG

Slutt på post laurdagar

Frå og med 5. mars vil postomdeling på laurdagar avviklas, men inntil vidare vil Posten fortsetje med laurdagsdistribusjon av aviser lokalt og regionalt.

» Les heile saka

Nyheter

Publisert 06.01.2016 - 13:50
2C325584.gif

Ombobuane ikkje nøgd med nye ferjeruter

Frå 1.1. 2016 vart det nye ferjeruter i Hjelmeland-Nesvik-Skipavik-sambandet. Ombobuen er ikkje heilt nøgde med dei nye rutene frå Skipavik. – Ungane vår får opp mot 1,5 times skuleveg, seier Arnfinn Olsen.

» Les heile saka

Nyheter

Publisert 06.01.2016 - 09:51
IMG_0685.JPG

Planlagd straumbrot på Kyrkjøy

Det skal i dag, onsdag og i morgon, torsdag vera planlagd straumstans på enkelte delar av Kyrkjøy i Sjernarøy.

» Les heile saka