Tips oss: | Send e-post

Nyheter

Publisert 17.11.2017 - 14:17
Fiber Fogn1.JPG

Endeleg fiber i heile Finnøy

I løpet av november skal, ifylgje rådmannen, kommunen signera avtalen med utbyggjarane. Det betyr at fiberen, for langt dei fleste i kommunen, er innan rekkevidde

» Les heile saka

Nyheter

Publisert 16.11.2017 - 18:42
Jon Arne 1.jpg

Pilt-Ola-prisen til Jon Arne Helgøy

Hurtigbåtkaptein, bonde og fruktdyrkar Jon Arne Helgøy er tidenes første vinnar av Pilt-Ola-prisen.

(Foto: Kristofer Ryde, Negative)

» Les heile saka

Nyheter

Publisert 14.11.2017 - 12:55

(Nesten) slutt på salt i Finnøy

Ei rekke fylkesvegar med låg trafikk blir frå denne vinteren ikkje salta.

» Les heile saka

Nyheter

Publisert 13.11.2017 - 14:29
Bålkos.JPG

Kan bli kåra til Norges finaste julatre

Anna Mæland frå Finnøy til NM-finale i juletre.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 12.11.2017 - 17:18

Stopp i flyktningmottaket

Etter å ha busett over 50 flyktningar dei tre siste åra,vil det ikkje vera behov for at Finnøy skal ta imot nokon flyktningar i 2018.Det er IMDI som melder dette i eit brev som er sendt kommunen.Bakgrunnen er at det på nasjonalt plan er eit langt mindre behov for å busetja flyktningar i kommunane i dag,enn kva tilfellet har vore dei siste åra.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 10.11.2017 - 15:13
SAM_24823.JPG

Lokale bønder søkjer erstatning

Den våte og uvanleg regnfulle sommaren har ført til store avlingstap hjå husdyrbøndene i Finnøy. Ein rask oversikt viser, at meir enn 20 husdyrbønder i kommunen har søkt styresmaktene om erstatning for avlingstap på grunn av uvanleg små avlingar med dårleg fôrkvalitet

» Les heile saka

Nyheter

Publisert 09.11.2017 - 11:12

Brann i Rygerdoktoren

Sør-Vest politidistrikt melder på Twitter at det har oppstått brann i ambulansebåten Rygerdoktoren. 

» Les heile saka

Samferdsle

Publisert 09.11.2017 - 10:43
12 Ny båt Rødne 3D1.jpg

På matsafari i Ryfylke?

L. Rødne & Sønner, Ryfylkekokken og Ryfylke Livsgnist går saman om eit samarbeid for å visa fram mat, kultur og natur i Ryfylke. – Utruleg spanande, seier Tor Øyvind Skeiseid i Ryfylke Livsgnist. Sjå videopresentasjon av den nye båten nederst i saka

» Les heile saka

Nyheter

Publisert 09.11.2017 - 10:33

Gir 2,5 millionar til nytt kyrkjeleg fellesråd

Nye Stavanger kommune har motteke søknad om omstillingsmidlar til samanslåing av dei kyrkjelege fellesråd i dei tre kommunane Finnøy, Rennesøy og Stavanger. Den ynskjer dei å delvis løyva.

» Les heile saka

Nyheter

Publisert 08.11.2017 - 20:20

Teken for cannabis

Ein person i midten av tjueåra er mellom 8. september og dags dato teken av politiet for innehav eller oppbevaring av cannabis.

» Les heile saka

Næring

Publisert 06.11.2017 - 13:49
4 Oppdrett.JPG

Fryktar at oppdrettsavgifta kan ryka

Kystkommunane fryktar at dei kan tapa mange millionar dersom KrF og Venstre ikkje pressar regjeringa til å gjennomføra Stortinget sitt vedtak om ei eksportavgift på oppdrettslaks. Dei meiner KrFs Steinar Reiten sit med nøkkelen.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 03.11.2017 - 10:23
SAM_2455.JPG

Stor etterspurnad etter brukte elbilar

Den nye bomringen rundt Oslo og innføringa av rushtidsavgift, har ført til ein heilt ekstrordinær stor etterspurnad etter brukte elbilar. Dei har som kjent fritak for ei slik rushtidsavgift. Det er NRK P1 som melde dette i dag

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 03.11.2017 - 10:05
DSC_0158 (1)2.JPG

Kr.F vil gi mjølkebønder 450 millionar til omstilling

I samband med den førsetåande behandlinga av statsbudsjettet, så vil Kr.F føreslå å oppretta eit statleg omstillingsfond på 450 millionar kroner. Midlane skal primært gå til mjølkeprodusentar med budskapar frå 15-30 kyr som vil leggja om til produksjon av storfêkjøt. I Finnøy er storparten av mjølkebruka innanfor denne storleiken.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 02.11.2017 - 17:17

Løyver pengar til nytt klubbhus på Leikvoll

Rådmann,Helene M.Ohm, har teke dei politiske signala,og er i samband med budsjettet raus med løyvingane til investeringane i kultur og idrett.

» Les heile saka

Nyheter

Publisert 02.11.2017 - 08:54
sam_245234.jpg

Rådmannen sit på 26 millionar i «skjulte reserver»

Rådmannen har klart å spara opp heile 26 millionar på dei sju åra ho har vore rådmann i Finnøy. Likevel innrømmer ho at det ville ha vore vanskeleg å fortsett som eigen kommune. Les om budsjettframlegginga onsdag, her.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 30.10.2017 - 15:33
Hurtigbåt (5).JPG

Føreslår dyrare hurtigbåtar

I fylkesrådmannen sitt forslag til budsjett for 2018 til 2021 blir båtrutene beskrevne som ikkje bærekraftige. Han føreslår samstundes å auka billettprisen med tre prosent i 2018.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 27.10.2017 - 12:25

Ombobu på inntektstoppen i Finnøy

Det er advokat og bonde, ombobuen Erling Ueland, som tronar øverst på både inntekst- og formuetoppen i Finnøy, med ei inntekt på 19, 6 millionar og 56,8 millionar kroner i formue for inntekstsåret 2016. 

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 27.10.2017 - 10:01
Kyllingbilete.jpg

Innfører nye trivselstiltak for kyllingane

Bruken av det mykje omtala og kontroverisielle, narasin tilsetjingsstoffet i kyllingfôret, er fasa ut i kyllingbesetningane. Innan utgangen av 2018, skal også alle produsentane som leverer kyllingane sine til slakterisamvirket Prior og Nortura, gjennomføre fleire ulike  tiltak for å auka dyrehelsa og trivselen  i dei mange broilerhusa. Ein stor del av dei er å finna i Finnøy.

» Les heile saka

Nyheter

Publisert 23.10.2017 - 11:54
dsc_5744-pasqina.jpg

184.000 til UNICEF

Finnøybuen ga totalt 184.148 kroner til UNICEF. Det gir om lag 57 kroner per innbyggjar.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 20.10.2017 - 08:51
SAM_0263.JPG

Rådmann Ohm sluttar av

Rådmann i Finnøy,Helen M. Ohm, har fått tilbod om stilling som direktør for oppvekst og utdanning i Stavanger kommune, gjeldane frå 01.01.2018.

» Les heile saka

Leiar/Debatt

Publisert 19.10.2017 - 15:13
8 Skifjell (2).JPG

Leserbrev: Sambygdinger

Les Heidi Skifjell sitt sterke lesarbrev om gudstroen, mennesket og bedehuskulturen.

» Les heile saka

Nyheter

Publisert 19.10.2017 - 14:35
9 Bilde elbil3.JPG

Kan få støtte til bygging

Ikkje av hus, men Enova støttar bygging av hurtigladar i Finnøy.

» Les heile saka

Nyheter

Publisert 19.10.2017 - 14:00
Talgje Bedehus (5).JPG

Vil starta forsamling

Så gjekk det slik mange venta, at forslaget frå bedehusstyret om å stengja kyrkja ute på grunn av vranglære, ikkje var eit forslag talgjebuen kunne stilla seg bak. Det sitjande styret velde å gå av der og då, og vil no danna forsamling.

» Les heile saka