Tips oss: | Send e-post

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 07.10.2015 - 19:59

Vikarer i Øyposten

På grunn av ferieavvikling vil to vikarar tre inn i redaksjonen i Øyposten i perioden 8. Okt. til 18.oktober.Desse to er Lars Mæland på tlf.982 42 012 og Håkon Jonassen på tlf.980 61 545.

For kontakt med redaksjonen,kontakt ein av desse

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 07.10.2015 - 10:53
bilde6.JPG

Miljøstasjonen på Judaberg fekk hard medfart

Slik såg det ut på kaien på Judaberg i morgontimane onsdag.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 06.10.2015 - 09:22
IMG_0279.JPG

Tap i toppkampen

Finnøy måtte diverre tole eit 1-4 tap i toppkampen heime mot tabelleiar Riska 3 måndag kveld. Dermed er det klart at det blir Riska 3 som rykkjer opp i 6. divisjon, medan Finnøy enno må gå i uvisse ei veke for å få avklart om andreplassen i divisjonspulja gir opprykk. Måndag den 12. møter nemleg Finnøy laget Orstad frå Klepp på bortebane i den siste seriekampen. Det var Håkon Kavli som scora Finnøy sitt mål i ein kamp som hadde veldig bra publikumsoppmøte.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 02.10.2015 - 18:34

Bleie Skeiseid blir ny kommunalsjef for helse og omsorg

I eit ekstraordinært formannskapsmøte i dag,vart nytilsett einingsleiar for heimetenestene ved sjukeheimen,Heidi Bleie Skeiseid, tilsett som ny kommunalsjef for helse og omsorg i Finnøy kommune.Stillinga som kommunalsjef for oppvekst vart lyst ut på ny,etter det ØP-nett får opplyst fredag ettermiddag.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 02.10.2015 - 13:20

Arbeidsløysa aukar også i Finnøy

Sjølv om arbeidsløysa i Finnøy enno ligg under gjennomsnittet for fylket, har ho auka betydeleg det siste året. Medan det for eitt år sidan var registret  28 personar utan arbeid, har talet no auka til 43. Det er ein auke på 54 prosent, og det var per 1. oktober2,5 prosent av arbeidsstokken io Finnøy som var utan arbeid.Dette viser di site tala frå NAV 

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 01.10.2015 - 23:11

Foreldreopprop mot farleg skuleveg

Frå 1.mars 2016 skal alle borna ved Hesby skule flyttast over til skulen på Judaberg.Dermed får mange born i både 1. og 2.klasse  frå Lavsnes ein langt kortare veg til skulen enn i dag,og dermed har dei ikkje rett på skuleskyss etter gjeldande regelverk.No kjem ei større foreldregruppa,som har små barn i småskuealder,med eit opprop der dei ber kommunen setja i verk tiltak for å tryggja ein trafikkfarleg og smal skuleveg.Berre dei sju siste åra har barnetalet på Lauvsnes auka frå 0-16 heiter det mellom anna i brevet frå småbarnsforeldra på Lauvsnes.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 01.10.2015 - 17:13
0122.JPG

Over 100 markerte den internasjonale eldredagen

Festsalen på Utsyn Ungdomssenter var fylt til randa då Eldrerådet i Finnøy inviterte til middag og storfin markering av den internasjonale eldredagen onsdag ettermiddag.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 29.09.2015 - 22:54

Ny siger til Finnøyjentene

Finnøy sitt damelag i fotball vann fullt fortent 3-1 i bortekampen mot Havørn tysdag kveld.Ved pause stod det 2-1 til Finnøy.Finnøy sine mål blei scora av Trine S Handeland 2 og Anna Vignes.Finnøy dominerte store delar av kampen og spela tidvis fin fotball utover i 2.omgang mot eit hardt kjempande heimelag.Det høyrer med til kampbilde at Finnøy hadde heile tre skot i treverket.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 29.09.2015 - 10:48
29.sept 2015 065.JPG

Nye biblioteket offisielt opna

-Finnøy er i tida og Finnøy er så absolutt i framtida. Med desse orda erklærte Fylkesmann, Magnhild Meltveit Kleppa, måndag føremiddag nye Finnøy Folkebibliotek for offisielt opna. -Mange seier at dette blioteket er like fint som det på Sølvberget i Stavanger og i alle fall finare enn det i Randaberg, helsa mellom anna ordførar Gro Skartveit som håpa at biblioteket vil bli den nye møteplassen for alle generasjonar finnøybuar uavhengig av kulturell tilknyting og sosial ståstad. 

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 29.09.2015 - 06:54

Fylkesmannen og bystyret går for SUS på Våland

Både Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa og bystyret i Stavanger tilrår at det nye Universitetssjukehuset i Stavanger vert bygd ut på noverande tomt på Våland.Grunngjevinga er ei lokalisering nær tunge og viktige kollektivlinjer som jernbane og bussvei og framtidig befolkningsvekst langs desse sentrale trafikkårene.Også Ullanhaug,Stokka i Sandnes og Paradis i Stavanger har vore med i Fylkesmannen sine vurderingar.Det er Helse Vest som tek den endelege avgjerda i saka

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 29.09.2015 - 05:32

Finnøy knuste Finnøy

Finnøy 1 kjørte over Finnøy 2 og vann heile 6-2 på Leikvoll måndag kveld.Dermed befesta laget sin plassering som nr.2 på tabellen i si pulje i 7. Divisjon. Dei to beste nr. 2 laga i kvar av dei fire puljene i divisjonen, kjempar om direkte opprykk til 6. Divisjon. Måndag kveld er det kamp mot topplaget Riska 3. på Leikvoll.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 28.09.2015 - 06:15

To lokaloppgjer i 7.div. denne veka

Det blir ei spanande veke for dei som er interessert i lokalfotballen i Finnøy,når ein denne veka blir vitne til noko så skjeldan som to lokaloppgjer på fotballbanen.I kveld brakar Finnøy1 og Finnøy 2 saman på Leikvoll,medan Fogn tek imot Finnøy 2 førstkomande søndag på Fogn. Finnøy 1 er så godt som sikra 2.plassen i pulja,men kan enno rykkje direkte opp om dei slår leiarlaget Riska 3 i neste heimekamp og dei samstundes avgir min.eitt poeng i sin siste kamp.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 21.09.2015 - 22:40

Oppsiktsvekkjande fall i sjukefråværet

Finnøy kommune har på kort tid gått frå å vera ein kommune med svært høgt sjukefråvær blandt dei tilsette ,til å bli mellom dei kommunane i Rogaland og elles i landet som har lågast sjukefråvær.Dette viser både tal som personal og organisajonskonsulent Espen Idsøe har utarbeidd,og ein landsoversikt som blir publisert på www.db.no,om situasjonen i ForskjellsNorge.Les meir i papiravisa fredag

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 21.09.2015 - 08:30

Vask i Byfjordtunnelen

Det blir kolonnekjøring i Byfjordtunnelen mellom Sokn og Randaberg i tidsrommet 20.-23.september frå kl.22.00-06.00 på grunn av vask i tunnelen. Det er Statens Vegvesen som melder dette. 

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 20.09.2015 - 21:43

Storsiger til Finnøy

Finnøy sitt damelag vann heile 5-0 over Lye på Leikvoll i ettermiddag.Kampen sin store spelar var Trine Sherling Handeland,som i sitt comeback i finnøydrakta scora heile tre mål.Dei to andre vart scora av 15 år gamle Edle Skeiseid og Malin Flesjå.Også Flesjå gjorde comeback på Leikvoll denne søndagen etter overgangen frå Staal Jørpeland

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 19.09.2015 - 09:43

Vil finansiera halvdelen av sykkelvegsatsing

I eit brev frå fylkessaferdselssjefen til Finnøy kommune,kjem det fram at Statens vegvesen er viljug til å dekka inntil 50 prosent av kostnadane i samband med ei kommunal satsing for tilrettelegging og utbygging av sykkelvegar.Det både i samband med nye og trygge skulevegar, og for å nå den overordna målsetjinga om å redusera bruken av privatbilar.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 18.09.2015 - 10:37

Feil i annonsa til Coop Finnøy

I dagens Øyposten har me sett inn feil annonse for Coop Finnøy. Rentesatsen frå 1.1.2016 over 500 000 skal være 2.5, ikkje 3,5 som me trykka. Øyposten beklager 

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 17.09.2015 - 10:16

Dei 10 stemmane var kryssa av i andre valkretsar

Det oppstod dramatikk under oppteljinga av stemmane etter kommune- og fylkestingsvalet i Finnøy seint måndag kveld, då det viste seg at det ikkje var samsvar mellom tal avgitte stemmar og det som var kryssa av i manntalet. Dette avviket var på 10 listestemmer.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 16.09.2015 - 15:43

Senterpartiet får truleg varaordføraren

Etter det Øp-nett kjenner til blir truleg Odd Bleie frå Senterpartiet ny varaordførar i Finnøy. Dermed vert det to tidlegare reilstadbuar og bønder som tek over roret som dei to øvste politiske leiarane i Finnøy dei fire neste åra. Arbeidet med å snekra saman ei politisk plattform og fordelinga av dei ulike verva mellom koalisjonspartia Kr.F, Sp og Arbeidarpartiet ,vil halda fram utover kvelden i dag, onsdag.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 16.09.2015 - 12:36

Storsigrar til Finnøy i 7.divisjon

Både Finnøy 1 og Finnøy 2 vann stort då dei i går møtte henholdsvis Riska 4 (borte) og Orstad heime på Leikvoll. Finnøy 1 ligg no på 2. plass like bak Riska 3 i si pulje etter storsigeren 11-1, medan Finnøy 2 vann 5-1 i sin heimekamp.Riska 3 leiar på betre målskilnad enn Finnøy, men har ein kamp mindre spelt.På Midtjord tapte Finnøy sitt damelag 2-0 for Brodd 

I kveld er det duka for storkamp på Leikvoll når Finnøy sitt store flaggskip denne sesongen,Gutar-13, møter tabelleiar Hinna til toppkamp i elitedivisjonen.  

» Les heile saka

Nyheter

Publisert 16.09.2015 - 09:28
11219343_10154102360950288_6140086216051887608_n.jpg

Spontanaksjon for flyktninghjelp

Endre Vastveit frå Finnøy reiste sundag til Rhodos for å hjelpa flyktningane.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 16.09.2015 - 05:24

Sentrum-Ap også i Rennesøy

Som i Finnøy,er det ein koalisjon bestående av Senterpartiet,Kr.F og Ap som skal styre kommunen dei fire neste åra.Men i Rennesøy er det Sp-ordførar,Dagny Sunnanå Hausken,som framleis får behalda ordførarklubba med Jostein Eiane (Kr.F) som varaordførar .Dette blei kjent tysdag kveld.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 15.09.2015 - 22:55

Likevel eit femte mandat til Venstre

Det har vore mykje fram og tilbake og uklart kven som blir representert i det nye kommunestyret.Trass i at Øyposten like etter kl.12.00 tysdag, fekk opplyst at det var det endelege resultatet(sjå eiga sak),viser finteljinga no i kveld at det er Venstre som får det femte og siste mandatet,medan Sp igjen er nede på fire.Finteljinga har også vist at Jan Terje Vignes blir Høgre sitt fjerde og siste mandat, medan Frode Selvåg rykkjer ned til 1.varamedlem.Også på Venstre si liste er det rokkeringar når det gjeld namna på dei ulike personane som kjem inn i det nye kommunestyret.

» Les heile saka