Tips oss: | Send e-post

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 17.01.2019 - 15:58
IMG_32481.jpg

Coop Extra på Judaberg har oppgradert butikken for 3.5 millionar kroner.

Dei nye investeringane vil redusera energiforbruket med 40 prosent.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 17.01.2019 - 15:08

Lokal bedrift først i verda til å produsera porsjonshummer

Den lokale bedrifta,Norwegian Lobster Farm, som har tilhald i det gamle meieribygget på Judaberg, er ei av seks inovasjonsbedrifter som er valt ut til få årets "Gründerjulepresang"Det er nettstaden www.kyst.no som melder dette.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 14.01.2019 - 12:30

Glatte vegar-trailer i grøfta

Det har i morgentimane i dag vore svært glatte vegar på enkelte strekninger på og i Finnøy og Rennesøy.På strekninga Kvame-Steinnesvåg har ein større utanlandsk trailer køyrd i grøfta og køyrd seg fast.Det har likevel ikkje ført til trafikale problem elles,og bilar kan passera.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 11.01.2019 - 15:27

Stiftelsen Restauration er konkurs

Stiftelsen som driv replikaen av utvandrarskipet Restauration er konkurs.Det er enka etter Folke Hermansen,Yuhong Hermanssen som eig skipet i dag.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 10.01.2019 - 11:00
vårtegn.jpg

Tidleg vårteikn

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 10.01.2019 - 09:36
rebekka2.jpg

Gir opp pendlinga

- Det var vanskeleg nok å pendla som det var, og no har det blitt endå verre, seier Rebecka Bø Rolfsen frå Fogn.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 09.01.2019 - 12:04
bompenger.JPG

Forslag om kr.42,40 for elbilar i Finnfast

Allereie frå neste månad kan det bli slutt på gratispasseringar i Finnfast for elbilar. Det melder NRK Rogaland på sine nettsider i dag.

Det avheng av om kommunstyret i Finnøy den 11. februar sluttar seg til forslaget til nye takstar som Statens Vegvesen no kjem med. Men i praksis vil det truleg ikkje skje før seinare på etterjulsvintren eller i løpet av våren. 

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 09.01.2019 - 11:48
hurtigbåt1.JPG

Protest mot hurtigbåt-kutt

Ein ny kostnadsnøkkel for båt og ferje gjer at det statlege tilskotet til drift av hurtigbåtane i Rogaland skal kuttast med titals millionar kroner innan 2021.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 08.01.2019 - 16:29
båtbrann3.JPG

Ein har tilstått tjuveri

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 03.01.2019 - 14:43
kirke.JPG

Tilskot til trussamfunn

Rennesøy kommune har delt ut tilskot til trus –og livssynssamfunn for 2018.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 03.01.2019 - 14:12
DSC_2910.JPG

30 frå Finnøy til tunnelmaraton

Ryfast halvmaraton er fullteikna.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 02.01.2019 - 13:03
judaberg.JPG

Kven er den nye naboen din?

Omsetting av eigedom i Finnøy og Rennesøy.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 30.12.2018 - 12:35

Populær romjulsfotball for alle

Nærmare 120 unge og litt eldre fotballspelarar frå både Finnøy og øyane omkring,møttes til romjulsturnering i Fleirbrukshallen laurdag.Og hallen var tidvis stappfull av ivrige fotballspelarar og eit stort publikum utover ettermiddagen.Det er andre året på rad at denne uhøytidelege turneringa, med både mixlag av gutar og jenter i mest alle aldrar,finn stad.Men der også reine ungdoms- og seniorlag av ulike kompisgjengar og venninner møtes.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 27.12.2018 - 23:17

Hjorten har etablert seg på Finnøy

Dei siste åra har det kome melding om at enkeltpersonar tidvis har sett spor av hjort på Finnøy.Denne hausten og forvinteren, har det også blitt tydeleg dokumentert at ein større hjortestamme er ferd med å etablera seg på øya.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 24.12.2018 - 10:41

Set av 11 millionar årleg til Øyfast

Kommunestyret har samrøystes vedteke å setja av 11millionar kroner årleg dei fem første åra, til eitsåkalla «Øyfastfond».Pengane blir tekne frå den framtidige avkastninga frå Havbruksfondet,som politikarane meiner i gjennomsnitt vil gi ei årleg utbetaling på 44 millionar kroner dei neste åra.I inneverande år er avkastninga på vel 46 millionar kroner.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 22.12.2018 - 00:01

Arbeidet med gang og sykkelsti er klart for anbod

Den langdryge prosessen med å få starta opp arbeidet med den nye gang og sykkelstien mellom Judaberg og Ladstein startar no opp.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 21.12.2018 - 14:39
DSC_78481.JPG

Seks av ti vil betala for Øyfast

Næringslivet i Finnøy håpar på Øyfast og er villig til å betala kva det kostar i bompengar.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 21.12.2018 - 14:33
ombo333.JPG

Folkemøte på Ombo

Måndag 4. februar kjem ordførarane i Finnøy og Hjelmeland til Ombo for å møte folket.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 21.12.2018 - 11:59
hus på fogn 1.jpg

Fylkesmannen går på nok eit nederlag i ei frådelingssak

 Som i den såkalla «Nordbø-saka» frå tidlegare i år, får Fylkesmannen i Rogaland heller ikkje medhald frå settefylkesmannen i Sogn og Fjordane i ei anna klagesak.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 20.12.2018 - 11:29
julegave.jpg

Julegåve frå banknissen

Sparebank1 SR-Bank leika julenisse for frivillig sektor i Finnøy i dag.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 19.12.2018 - 22:12

Løyver 750 000 kroner til lysløype i Teigen

Det har lenge vore ein draum for både «Teigens venner» og dei mange turgåarane i det populære turområde øvst på Berge på Reilstad.No blir draumen om ei lysløype alt ein realitet frå neste år etter at kommunestyret i kveld løyvde 750 000kr til prosjektet. -Dette var stort og verkeleg ei flott julegave å få på forskot, jublar primus motor i Teigens venner,Arild Flesjå.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 19.12.2018 - 21:34
E7BF197B-085D-4C89-B772-343FC8D9D9B6.jpeg

Grieg Seafood får hand om attraktiv sentrumstomt.

Med 19 mot to røyster,vedtok kommunestyret i kveld at kommunen skal gå i forhandlingar med oppdrettsgiganten Grieg Seafood AS med tanke på overføring av den attraktive sentrumstomta på Judaberg der den tidlegare legebustaden står. Like ovanfor trafikkterminalen på Judaberg.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 19.12.2018 - 13:23
henrik halleland4.JPG

"Grieg er viktig for oss"

Ordførar Henrik Halleland meiner kommunen kan få til ein god avtale med Grieg om tomta på Judaberg.

» Les heile saka