Tips oss: | Send e-post

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 28.11.2015 - 11:01
elbil2015 0042.JPG

Vil ikkje endra bompengefritak for elbilar

Samferdselsminister,Kjetil Solvig Olsen,har ingen planar om å gjera endringar i ordninga med at elbilar kan kjøra gratis i det bompengefinansierte tunnelprosjektet Finnfast.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 26.11.2015 - 13:28
009.JPG

Ber kommunen auke mottaket av flyktningar

I eit brev frå IMDI som er sendt Finnøy kommmune, ber ein om at Finnøy kommune tek imot minst 20 flyktningar for busetting i 2016, der minst 5 er einslege barn og unge. I 2017 ber ein om å busetja ytterlegare 23 nye flyktningar, kor minst 8 er einslege barn og unge.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 25.11.2015 - 13:16

Nils Petter Flesjå kan bli ny kommunalsjef oppvekst

Formannskapet i Finnøy har i dag tilsett Nils Petter Flesjå som ny kommunalsjef for oppvekst i kommunen. Flesjå er 41 år gamal og født og oppvaksen på Finnøy.Han er i dag innvalgt som kommunestyre- og formannskapsrepresentant for Høgre, og må såleis søkje seg friteken frå desse oppgåvene. Flesjå var også varaordførar i Finnøy i perioden 2007 til 2011.-Eg er audmjuk og takknemleg for den tillita som her blir vist meg, og vil bruke dagane som kjem og helgasaman med familien  til å tenkja nøye gjennom saka, seier Flesjå til ØP-nett i dag. 

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 24.11.2015 - 15:23

Opnar opp for overgangsbillettar i "Finnøysambandet"

Detvar i september i fjor at dåverande ordførar,Gro Skartveit, tok opp saka om å få til ei ordning med overgangsbillettar i "Finnøysambandet". Etter fleire purringar føreligg no svaret.Statens vegvesen opnra no opp for at det kan nyttast overgangsbillett på rute frå Fogn kl.13.55 som løyser billlett frå Fogn og til "Nordsiden" (Nedstrand,Hebnes, Foldøy og Jelsa. Denne turen gir overgang på Judaberg med påfølgande venting 1,5 time. Tilsvarende ordning vert gjennomført frå "Nordsiden" med avgang frå Jelsa kl.18.20 

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 23.11.2015 - 14:13

Har mista både telefon og nett

Ein del av innbyggjarane på Nåden, like før rundkjøyringa på Kvame, har vore utan telefon og nett i snart fem døger. Det er Rune Nåden Dyrstad, som opplyser dette til ØP-nett mandag føremiddag.- Dette er ein uhaldbar situasjon over så lang tid, og me meiner bestemt at detet burde Telenor ha ordna opp i tidlegare.I 2015 er dei fleste av oss avhengig av både telefon og nettforbindelse, understrekar Nåden Dyrstad, som trur det er dei store bilane i samband med asfalteringa i området som har kutta luftleidninga. 

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 22.11.2015 - 10:54
Ferger og hesby skule 0014.JPG

Berre ein rundtur til Nedstrand-Foldøy

I forslaget til nytt ruteopplegg for Finnøysambandet,vil det berre bli ein dagleg rundtur til Nedstrand-Hebnes-Foldøy.Resten av kapasiteten for dei to ferjene vil bli fordelt internt mellom øyane i Finnøy.Det får som konsekvens at direkteanløpa mellom Helgøy i Sjernarøy og Judaberg blir mest dobla 

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 20.11.2015 - 16:01
juletre13.jpg

Premietre frå Ryfylke

Landets flottaste juletre veks i Ryfylke. Olav Ravnås frå Bjørheimsbygda gjekk heilt til topps i torsdagens konkurranse i Hjelmeland. Fleire av finaletrea var frå ulike stader i Ryfylke.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 19.11.2015 - 14:21
Leikvoll 19.08.2015 0345.JPG

Finnøygutt på kretslagssamling

13 år gamle Bård Brandeggen på Steinnesvåg er kalla inn til kretslagssamling i fotball i Randaberg Arena lørdag 28.november.Ein må 25 år tilbake i tid sidan Finnøy sist hadde ein spelar som var aktuell for Rogaland sitt kretslag på dette nivået etter det ØP-nett kjenner. Brandeggen er kalla innn som spiss/angripar.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 18.11.2015 - 09:32

Feil om styreleiar

I ein reportasje i papiravisa fredag 13.nov. kom me diverre i skade for å tittelera nyvalt ordførar, Henrik Halleland, også som ny styreleiar i Finnfast AS. Ny styreleiar skal veljast på generalforsamlinga til våren. Det har vore vanleg heilt sidan innkrevjinga av bompengar i Finnfast starta, at det er ordføraren i Finnøy som innehar dette vervet.Fram til generalforsamlinga er det avgått ordførar, Gro Skartveit, som er leiar i styret. Øyposten beklagar denne feilen.  

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 17.11.2015 - 11:13
034.JPG

Fleire og fleire finnøybuar

Sidan årsskifte har folketalet i Finnøy auka med heile 70 personar, og har no passert 3200.Per 1. oktober var nemleg innbyggjartalet i Finnøy på heile 3217, noko som tilsvarar ein auke på 2,22% hittil i år. Det får som kosekvens at kommunen truleg mistar det såkalla småkommunetillegget frå 2017, men eit veksttilskot kan kompensera for dette.Les meir i papirutgåva fredag. 

» Les heile saka

Nyheter

Publisert 16.11.2015 - 19:36
DSC_0202.JPG

No skal det asfalterast

Statens Vegvesen lovar å byrja med asfaltering av Fylkesveg 519 mellom rundkøyringa og Ladstein i morgon, tysdag.

» Les heile saka

Samferdsle

Publisert 12.11.2015 - 11:35
Jon Arne Helgøy1.JPG

Sjuande far i huset

Øyposten blei med Jon Arne Helgøy på ein tur med den nye katamaranen, Helgøy Glimt på skuleruta, 35 år etter at ho starta. Der sit latteren laust, og historiene kjem på løypane band.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 09.11.2015 - 14:33
skulestart 011.JPG

20 ville bli kommunalsjef-seks har trekt seg

14 personar står på den offisielle søkjarlista om å bli ny kommunalsjef for oppvekst i Finnøy etter utlysingsrunde nr. 2.Alle dei tre lokale søkjarane som var med i forrige søknadsrunde, er ikkje på lista over søkjarar denne gongen. Heile seks av dei til saman 20 søkjarane som opprinneleg hadde søkt etter andre gongs utlysning, har trekt seg i etterkant.  

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 06.11.2015 - 15:49

Svært stramt, men få overraskingar i budsjettframlegget

Rådmann Helene M. Ohm, la onsdag fram sitt forslag til kommunebudsjett for 2016, og økonomiplan 2016-2019.

Det kom nok kanskje ikkje som noko overrasking at det var eit veldig stramt budsjett som rådmannen la fram. Eit budsjett som det også er knyta ein viss usikkerheit til både i forhold til eit eventuelt bortfall av småkommunetillegget, skatteinngangen og storleiken på eit eventuelt veksttilskot.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 06.11.2015 - 14:08

Går frå 60 til fem bomselskap

Samferdselsdepartementet har overlevert ein proposisjon til Stortinget med forslag om å redusera dagens 50-60 bomselskap til fem reginonle selskap. Nord-Jæren og Finnfast vil blandt anna koma inn under eitt nytt selskap som vert kalla Sør-Vest som også vil gjelda nabofylka i Agder og Hordaland.Føresetnaden er at Stortinget sluttar seg til ordninga. 

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 29.10.2015 - 16:07
019.JPG

Tomatgartnarane på Finnøy får leveringsavtale

Storparten av tomatgartnarane på Finnøy som såg ut til å bli skvisa frå marknaden på grunn av COOP sitt oppkjøp av ICA ser no likevel ut til å få avtale med både COOP og Garnerhallen/Bama for neste produksjonssesong.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 27.10.2015 - 11:45
elbil2015 0032.JPG

Innbrotsraid på el-billadarar på Finnøy

Natt til lørdag og søndag har fleire elbileigarar i nærleiken av Judaberg sentrum blitt fråstjålne ladekablane til elbilane sine. I fylgje elbileigar, Ragna Nordbø, som er ei av dei som er blitt råka, så er det sjølve ladekabelen til både hennar eigen Nissan Leaf og tre andre Tesla- og Nissan Leaf-eigarar i både Faabakkane og Faahagen some r blitt stolne.- Desse kablane skal visstnok vera lett omsettelege, og verdiane av dei ligg gjeren i storleiken 3500-5000 kroner avhengig av typen, opplyser ho til ØP-nett.  

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 26.10.2015 - 22:23

Kan bli slutt med gratis ferje for elbilar

Alt i løpet av neste år kan det bli slutt på at eigarar av elbiler berre betalar ordinær personbillett når dei reiser på fylkesvegferjene i Rogaland.Desse fergene blir drifta av fylkeskommunen,medan det er staten som er ansvarlege for riksvegferjesambanda.Alt i januar vil fylkessamferdselssjefen leggja fram ei sak for samferdselsstyret i Rogaland der han går inn for å oppheva ordninga.Det er Stavanger Aftenblad som melder dette mandag kveld.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 21.10.2015 - 19:41

Fjordsyn kan bli mottak for asylantar,flyktningar og imigrantar

I sitt tilsvar til beredskapsavdelinga hjå Fylkesmannen på spørsmål om aktuelle lokaler for eventuelle imigrantar,flyktningar og asylsantar i Finnøy,har kommunen peika på Fjordsyn like nord for den gamle ferjekaien på Judaberg som aktuelle lokalitetar.Eigedomen er i dag i privat eige etter at den for ei tid tilbake vart kjøpt av Norsk Folkehjelp.I opplysningane heiter det at der raskt vil kunne vera plass til 24 personar, og med visse justeringer det dobble.

» Les heile saka

Nyheter

Publisert 16.10.2015 - 09:01
11DN6475.JPG

Det fine vêret fortset i helga

Me har hatt ei veke med strålande sol, og det fortset i helga. Gled deg!

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 21.10.2015 - 19:14

Framleis nedgong i skatteinngang

Sjølv om skatteinngangen ved utgangen av september ikkje viste den same dramatiske utviklinga som tidlegare,ligg den enno 0,75 prosent under tilsvarande periode i 2014.Det vil seia omlag 760 000 Kr i minus i forhold til justert budsjett for 2015.Det er særleg innbetalinga av forskotsskatt som viser ein dramatisk nedgong på heile 11.1 %, medan forskotstrekket viser ein auke på 2,15% i forhold til same periode i fjor.På landslplan har skatteinngangen auka med litt over 5 %, medan nabokommunene både sør og nord for oss ligg på pluss minus 4% i auke i skatteinngang ved utgangen av september.

» Les heile saka

Nyheter

Publisert 15.10.2015 - 11:26
Merete Meling Kindingstad.JPG

Tv-aksjonen til helga

Sundag 18. oktober er det på nytt klar for Tv-aksjon. I år går den til Regnskogfondets arbeid med å redda regnskog i nært samarbeid med menneska som bor der. 

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 15.10.2015 - 20:45

Vil karleggja avrenning til vassdrag og bekkjer

Ei mindre befaring frå Fylkesmannen i 2014 viste at mange av bekkjene og vassdraga i Finnøy hadde lite tilfredsstillande og svært dårleg vasskvalitet. Dei oppfyller såleis ikkje dei overordna målsetjingane frå Fylkesmannen om å oppnå tilfredsstillande vasskvalitet i slike vassdrag i alle Rogalandskommunane innan utgangen av 2015. No søkjer Finnøy kommune om midlar frå Fylkesmannen til å kartleggja avrenninga frå det lokale landbruket hjå omlag 20 bønder i Finnøy til slike vassdrag og bekkjer.Målet er å få gjennomført kartleggingsarbeidet i løpet av hausten 2015 og våren 2016 etter modell frå Klepp kommune.

» Les heile saka