Tips oss: | Send e-post

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 27.07.2017 - 16:54

Bråstopp i Dana Cup for finnøyjentene

Etter å ha levert svært gode prestasjonar, og kvalifiser seg for både A- og B-sluttspelet onsdag kveld,blei det bråstopp alt i første kvalifiseringsrunde i A-sluttspelet for Jenter 14.Her var det Vidar som blei for sterke og vann 2-0.

» Les heile saka

Nyheter

Publisert 27.07.2017 - 10:29
11DN1908.JPG

Gigant-yacht ved Judaberg

"Lili", ein 180 fot stor Yacht som blei levert frå verftet så seint som i juli, er på jomfrutur i Norge. I går og i dag ligg den ved Finnøy.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 26.07.2017 - 10:28

Finnøyjenter imponerer i Dana Cup

Finnøy sitt gode Jenter 14 lag, er etter to solide sigrar og full poengpott, alt klar for A-sluttspelet i Dana Cup i Hjørring i Danmark

» Les heile saka

Nyheter

Publisert 08.07.2017 - 18:58

Strålande Boknafest

Mykje øyfolk trassa solglimta og tok turen på årets Boknadag.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 14.07.2017 - 10:22

Får hydrogenferje

Statens Vegvesen utlyste i går ein ny såkalla utviklingskontrakt for hydrogendriven ferje på strekninga Hjelmeland-Ombo-Nesvik på Riksveg 13.Ei slik ferje vil redusere CO2 utsleppet frå dagens diseldrivne ferjer med heile 4000 tonn i året.Vegdirektør,Terje Gustavsen,seier at Norge er leiande i verda når det gjeld omlegginga til det grøne maritime skifte,og nye 11 ferjekontaktar vil bli lyst ut om kort tid,med krav om vera såkalla hydrogendrivne.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 07.07.2017 - 15:16

Spelemidlar til nytt skyttarhus

Finnøy Skyttarlag er eit godt steg nærmare realiseringa av det nye skyttarhuset og ny innandørs skytebane på Kvame.Under tildelinga av spelemidlar for 2017,som nyleg vart gjort kjent,får skytterlaget i første omgang ei løyving på 986 000kr til det nye skyttarhuset.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 29.06.2017 - 04:59

Ferie i Øyposten

For å klare å gjennomføre sommarferien for våre tilsette,vil det ikkje bli gitt ut papiravis dei tre neste vekene frå måndag av.Nettavisa vil berre delvis vera oppdatert.

Me ynskjer alle våre lesarar ein fin sommar.

» Les heile saka

Nyheter

Publisert 20.06.2017 - 09:55

Trafikkulukke i Rennfast

Ein person er flydd til Stavanger Universitetssjukehus med luftambulansen

» Les heile saka

Nyheter

Publisert 19.06.2017 - 16:05

Desse blir med i fellesnemda

Den 21. august vert ein historisk dag for politikarane både i Finnøy, Rennesøy og Stavanger.I sambamnd med den offisielel konstutueringa av Fellesnemda for Nye Stavanger, er det nemleg tillyst eit felles kommunestyremøte for dei tre kommunane.

» Les heile saka

Nyheter

Publisert 14.06.2017 - 09:55
Sigrid.jpeg

Ferje på grunn ved Skipavik

Ferje M/F Sigrid gjekk på grunn ved Skipavik på Ombo i morges.

(Foto: Pressefoto)

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 11.06.2017 - 22:49
DSC_0038.JPG

Endeleg klart for gang og sykkelsti?

Realiseringa av den mykje omtala gang og sykkelstien mellom Ladstein og Judaberg,langs Fv.519,er komen eit betydelig steg vidare mot realisering.I desse dagar blir nemleg ein 55 sider stor plan med detaljregulering av den første strekninga på 1,2 km mellom rundkøyringa og Vikekleiva lagt ut til offentleg ettersyn.

» Les heile saka

Nyheter

Publisert 12.06.2017 - 15:27
DSC_00383.JPG

Graset gror - bøndene fortvilar

Intense regnskyll og kraftige nedbørsmengder dei siste 8-10 dagane, har gjort sitt til at det som såg ut til å bli både ein tidleg og lovande siloslått no bokstaveleg talt er i ferd med å regna bort.  

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 11.06.2017 - 22:22

Moderat auke i skatteinngangen

Etter dei første fem månadane i år,ligg kommunen sin skatteinngang på ein moderat auke på 0,9% i forhold til same periode for 2016.Dette er likevel i tråd med budsjettet for same periode i innverande år, opplyser kemneren i Stavanger som er ansvarleg for skatteinnkrevinga i sju av kommunane på Nord Jæren og Ytre Ryfylke

» Les heile saka

Nyheter

Publisert 09.06.2017 - 15:02
Årets Friluftsråd 2017 Ryfylke 9juni.jpg

Årets friluftsråd!

Ryfylke Friluftsråd er kåra til Årets Friluftsråd 2017 for arbeidet med marin forsøpling.

» Les heile saka

Nyheter

Publisert 08.06.2017 - 15:25

382.000 m2 jordbruksareal har forsvunne

Mellom 2004 og 2015 forsvann 382 dekar jordbruksareal i Finnøy kommune. Det utgjer eit gjennomsnitt på 35 dekar årleg.

» Les heile saka

Nyheter

Publisert 07.06.2017 - 14:53
Rygjabø dagen derpå (foto Tor Øyvind Skeiseid.JPG

Rygjabø kan koma «heim»

Rogaland fylkeskommune går i forhandlingar med Finnøy kommune om kjøp av eigedommen på Rygjabø.

(Foto: Tor Øyvind Skeiseid)

» Les heile saka

Nyheter

Publisert 06.06.2017 - 10:33

Trafikkulukke på Fogn

Førar av motorsykkel til sjukehus etter utforkøyring.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 02.06.2017 - 11:39

Feil annonse for Coop Extra

Me trykka diverre feil annonse i denne vekas Øyposten.

Rett annonse finn du i denne artikkelen.

» Les heile saka

Nyheter

Publisert 02.06.2017 - 14:44

Nedgang i arbeidsløysa

Ifylgje tal frå Nav går arbeidsløysa i Finnøy ned med heile 20 prosent i forhold til april.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 01.06.2017 - 14:07
SAM_1714.JPG

Tidleg siloslått

Alt i løpet av dei første dagane i denne veka, i slutten av mai, vart dei første siloballane pressa og lass med nyslått gras køyrd i siloane på Finnøy. Og mest som vanleg, er det bøndene på Hauskje og Lauvsnes som er tidlegast ute i siloslåtten.

» Les heile saka

DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

Publisert 01.06.2017 - 13:35

Stortinget vedtek "Nye Stavanger" neste veke

Kommunalkomiteen på Stortinget avleverte i dag si innstilling til den nye kommunereforma. Ikkje uventa blir kommunane Stavanger, Rennesøy og Finnøy ein kommune frå 1. januar 2020. Det same gjer Sandnes og Forsand.

» Les heile saka

Nyheter

Publisert 30.05.2017 - 14:48
SAM_2095.JPG

Ja til ny avgift for oppdrettsfisk

Etter eit forslag frå SV i næringskomiteen på stortinget tysdag, går no fleirtalet i komiteen inn for at oppdrettselskapa må betala avgift til kommunane.

» Les heile saka

Nyheter

Publisert 30.05.2017 - 14:00

Rennfast opna igjen

Både Byfjordtunnelen og Mastrafjordtunnelen var stengd i begge retningar tysdag ettermiddag.

» Les heile saka