Kunstgrasbanen i Vikevåg er ei «tikkande miljøbombe»

Ekstraordinært store mengder fiber losnar frå kunstgrasmatta i Vikevåg, noko som lagar store sår i matta og fylgjer med spelarar og brukarar ut av banen. Fotballforbundet i Rogaland meiner det er ei «tikkande miljøbombe»

Publisert: Publisert:

RENNESØY: Fotballforbundet i Rogaland har sendt brev til Stavanger kommune ved idrettsjef Arne Tennfjord og Mastra IL og Rennesøy Fotballklubb.

I brevet, som er underteikna Jon Asgut Flesjå, anleggskonsulent i NFF Rogaland og Erik Løland, dagleg leiar i fotballfornbundet i Rogaland, blir det bedt om at banen blir stengd umiddelbart for bruk av skuleelevar på dagtid.

«Som strakstiltak bør hele partiet fra halvsirkel og målfelt mot sør skiftes ut,
og erstattes med nytt gress. Event. «pent brukt» i påvente av rehabilitering i
2024. Også partier der gresset har sluppet helt og er slitt ned til backing,
bør skiftes av hensyn til skaderisikoen for spillerne», heiter det mellom anna i brevet.

Jon Asgaut Flesjå

Bare åtte år gammal

Banen er bare åtte år gammal, og vil ikkje ha rett på spelemidlar for rehabilitering før tidlegast i 2024.

Fotballforbundet i Rogaland foreslår også at det bør tilførast betydelege mengder sand for å få tyngde nok til å stabilisera graset, slik at kunstgrasmatta blir liggjande meir stabilt mot underlaget og slitasjen blir redusert mest mulig.

Ei ekstraordinær rehabilitering bør vurderast alt i 2023 viss kommunen finn det mulig åg aktuelt. Fotballforbundet foreslår også at tilstaden blir gjort kjent for Rogaland fylkeskommune og idrettskonsulenten der, for om mulig å framskunda tildelinga av spelemidlar.

Jon Asgaut Flesjå var 18. oktober på befaring på banen saman med Jostein Haugvaldstad i Mastra IL. Haugvaldstad var sentral i bygginga av banen i 2014.

«Vi registrerte begge at store mengder hel fiber slipper fra backingen og
ligger og flyter på gressmatten. Dette følger både med spillere og brukere ut
av banen. I tillegg vil betydelig mengder fiber kunne blåse bort og forurense
omgivelsene ved kraftige vindforhold og tørt vær.

Farleg for spelarar

I tillegg var skjøter i ferd med å løsne og ikke minst større og mindre partier
i målfeltet og like utenfor 16-meter helt slitt ned til backingen (plasten som
fiberen er festet i).

Det vil utgjøre en betydelig skaderisiko etter hvert som
dette vil forsterkes utover vinteren, og ikke minst når en ny sesong starter
opp våren/vinteren 2023. Det bekymrer NFF Rogaland som ansvarlig for
kampoppsett og kampavvikling i krets.

Vi konstaterte også at banen på Vikevåg ikke er bygget opp i henhold til en
tradisjonell oppbygging, slik vi kjenner det og anbefaler det fra NFF sin side.
NB! Det er nemlig ikke lagt de påkrevde 8-10 mm tykke sandlaget nederst i
gresset som skal stabilisere kunstgressmatten for å få tilstrekkelig tyngde.

I stedet er det kun fylt inn et tykkere lag med SBR-gummi (trolig opp mot 35
mm på dette gresset som i utgangspunktet har en fiberlengde på 50 mm.
Da blir KG-matten for lett og vil forskyve seg og bevege seg ved bruk. Jo
mer intens bruk jo større vil denne problemstillingen være», heiter det i brevet.

Publisert: