Sølvi Ona Gjul fekk ikkje Ap med seg på å behalda «kommunedeler»

Sølvi Ona Gjul frå Rennesøy fekk ikkje Stavanger Ap med seg på å behalda navnet kommuedeler på dei ni områda Stavanger er delt inn i.

Noird-Hidle kan bli ein del av bydel Finnøy, viss Ap får det som det vil.
Publisert:
Sølv Ona Gjul meiner Stavanger må tola navnet kommunestyre og kommunedeler.

STAVANGER: Eit stort fleirtal under medlemsmøtet i Stavanger Ap onsdag gjekk inn for å byta ut kommunedeler med bydeler.

Stavanger har i dag ni kommunedeler: Finnøy, Rennesøy, Storhaug, Eiganes og Våland, Hillevåg, Hinna, Hundvåg, Madla og Tasta.

-Det var nokre som under møtet argumenterte for at kommunedel er framant for byfolk i Stavanger. Men såpass må Stavanger tåla, at det fortsatt skal heita kommunedeler, når dei har fått med seg Rennesøy og Finnøy i den nye kommunen, seier Sølvi Ona Gjul til Øyposten.

-Blir det bystyre og bystyresal også nå?

-Det tippar eg at det med tida blir, viss forslaget går gjennom, svarar Ap-politikaren frå Rennesøy.

Stavanger er blitt annanleis

Ho meiner at å kalla det kommunestyre og kommunedeler er ein konsekvens av at Stavanger er blitt ein annan kommunen enn kva han opprinneleg var.

-Eg kan vanskeleg sjå for meg at folk i Finnøy og Rennesøy opplever seg som ein del av ein by, meiner ho.

-Trur du Finnøy og Rennesøy vil behalda navnet kommunedeler?

-Det blei sagt frå talarstolen at dette skulle vera frivillig, men det blir i såfall ganske sært, meiner Ona Gjul.

Ottar Sandanger røysta for bydeler. Det gjorde også ordførar Kari Nessa Nordtun.

-Det er me som har gått inn i Stavanger

Blant dei som røysta for å byta ut kommunedel med bydel i partiprogrammet, var Ottar Sandanger frå Fogn.

-Eg røysta for. For meg er det dumt å pinnhalda på kommunedeler, når dette ikkje blir forstått i byen. Det er me som har gått inn i Stavanger, og ikkje omvendt.

Stavanger er ein by med tradisjonar, og det har nok vore tungt for mange at det skulle heita kommunestyre i staden for bystyre. Det var eit ledd i å pynta brura for ekteskapet med Finnøy og Rennesøy.

Også Ottar Sandanger trur at Finnøy og Rennesøy kjem til å bli bydeler, viss forslaget går gjennom.