Lokalavisa for Ryfylkeøyane

Gode prisar på eksport av sitkagran frå Finnøy