Må møte i retten for brudd på våpenloven

En Rennesøymann i 40-årene står tiltalt for flere brudd på våpenloven.

Publisert: Publisert:

Det var i 2022 at politiet gikk inn i hans bopel og fant en ulovlig ervervet automatrifle, samt ammunisjon til denne. Han må møte i Sør-Rogaland tingrett på grunn av forholdene han står tiltalt for. Tiltalen er i tre deler.

Han står tiltalt for å skaffe våpen uten tillatelse fra politiet.

Han står i tillegg tiltalt for å ha oppbevart våpen og ammunisjon på en uforsvarlig måte.

Det ble også funnet kastestjerner og ulovlige kniver hjemme hos mannen. Dette er det tredje punktet han står tiltalt for.

Våpenlovens paragraf 39 sier at «forsettleg eller aktlaust brot vert straffa med bøter eller fengsel i inntil tre månader om forholdet ikkje kjem inn under strengare straffebod».

Rettssaken er berammet til oktober og vil finne sted i Stavanger tinghus.

Publisert: