FAU Finnøy: -Bygginga av sjukeheimen burde vore stansa

FAU ved Finnøy skule har retta eit krasst brev til Rogaland fylkeskommune, kor FAU meiner at bygginga av sjukeheimen burde vore stansa på grunn av manglande risikoanlyse.

-Her kan det skje ulykker kva tid som helst, meiner Vidar Skavland, medlem av FAU ved Finnøy skule.
Publisert: Publisert:

FINNØY: Det Vidar Skavland som har sendt brevet på vegne av FAU på Finnøy skule til fylkeskommunen, sidan Lauvsnesvegen er ein fylkesveg.

Der skriv han mellom anna at FAU ikkje kan forstå at det er gjort ein skikkeleg risikoanalyse for trafikkaviklinga for mjuke trafikkantar i forbindelse med bygginga av Finnøy sjukehiem.

-Bygginga burde vore stoppa på bakgrunn av at nåverande tiltak ikkje fungerer, skriv Skavland i brevet.

Han viser til at barn og vaksne vel enklaste veg.

-Slik det er nå, går dei fleste ut på hovedveien nedanfor Fleirbrukshallen, og ut på Lauvsnesvegen fram til Judaberg, heiter det vidare i brevet.

Manglande risikoanalyse

«Hvem har gjort risikoanalysen og hvem skal gjøre tiltak når trafikkavviklingen ikke fungerer? Lav fartsdump på fotgjengerovergangen på Lauvsnesvegen bremser ikke opp trafikken.

Biler og trailere skaper farlige situasjoner ved å kunne kjøre alt for fort her. Høy fart i denne svingen skaper farlige situasjoner med mye myke trafikanter som skal til og fra skoleområdet. Veien på kveldstid oppleves så farlig for barn at flere foreldre må følge de forbi dette strekket.

Ulykker kan skje hvert øyeblikk her», skriv Skavland i brevet til fylkeskommunen.

I brevet har han også forslag til strakstiltak:

«1. Anlegge en fungerende fartsbegrensning ved fotgjengerovergangen og lys. Eventuell fartsbegrensning før og etter fotgjengerovergangen for å senke farten i dette området. Blått fotgjengerfelt skilt.
2. Omgående lage en midlertidig gangvei på jordet langs fylkesveien frem til
fortau/fotgjengerovergang ved Judaberg sentrum.»

Bygginga av sjukeheimen pågår for fullt.

Tre veker behandlingstid

Vidar Skavland seier til Øyposten at arbeidet på sjukeheimen neppe blir stoppa.

-Men, det må ha blitt gjort ein slett risikoanalyse og ei lettvindt saksbehandling når byggeløyve blei gitt, meiner Skavland.

Øyposten har vore i kontakt med fylkeskommunen, men svaret derifrå er at det er tre vekers saksbehandlingstid. Så svaret kjem neppe før over påske ein gong.

-Viss det var ein saksbehandlar med litt tak i, så kunne det blitt iverksett strakstiltak med mellom anna varselskilt, seier Vidar Skavland, som understrekar at brevet blei skrive på oppfordring frå medlemmene av FAU.