Lokalavisa for Ryfylkeøyane

Her føreslår kommunen at fylket kan byggja fire enkle gangvegar