Kommunen har løyvd pengar til ferdigstilling av lysløypa i Teigen

Rundt 450 000 kroner vil det kosta å få på plass dei siste 24 lyspunkta.

Slik kan det snart sjå ut i heile løypa i Teigen
  • Oddbjørg Måland
Publisert:

FINNØY: Den fyrste vareleveransen kjem allereie på måndag.

- Arbeidet skal gjerast i løpet av sommaren, på dugnad, sier primus motor i Teigens Venner, Arild Flersjå.

Lysløypa som har ei kostnadsramme på rundt 1,2 millionar kroner, skulle etter planen vore ferdig våren 2020, men har blitt forsinka av ulike årsaker.

Flesjå, har saman med fleire andre lagt ned eit betydeleg tal dugnadstimar i prosjektet. Endeleg ser det ut til at lysløypa snart kan bli ferdig.

– Eg vil berømma leiinga kommunedelsutvalet som har stått på for å skaffa dei siste pengane slik at lysløype-prosjektet endeleg kan ferdigstillast, seier Flesjå. Han reknar med det blir opning av lysløypa til hausten.

Fyrste etappe av den 1,2 kilometer lange turløypa fekk montert lys hausten 2019.