Årsaken er at Helse Stavanger ikke lenger kommer til å benytte seg av den lokale taxien når det gjelder pasientkjøring. Dermed faller også hele grunnlaget for taxidrift bort for Østebø.

For den lokale drosjemannen har kjøringen med pasienttransport utgjort 50 prosent av driftsgrunnlaget.

- For Finnøy kommune og dens innbyggere medfører det et stort tap. Der er mennesker på Finnøy som ikke har alternative reisemåter til taxi. Det griper dypt inn i deres livssituasjon når taxien legges ned, sier han.

Og han fortsetter:

- Siden desember da anbudet ble utlyst har jeg varslet om at dette sannsynligvis ville bli utfallet. Jeg undres over at fylkeskommunen ikke har engasjert seg her og ihvertfall forsøkt å stanse denne prosessen. HS er jo et offentlig foretak. Det burde forplikte til en annen løsning enn den som er valgt her.

Om det kommer andre som nå vil forsøke å drive det videre er høyst usikkert.

Mer om dette i neste ukes avis. Bli med og diskutèr på Øypostens side på Facebook.