Lesarbrev: Folkeaksjon mot "monstermaster" på Finnøy

Når L-nett planlegger å bygge såkalte «Monstermaster» og luftspenn på kryss og tvers over Finnøy, så finnes det ingen gode grunner for det. Framføring i kabel i sjø og over land er å foretrekke på alle måter og bør opplagt velges som løsning

Publisert: Publisert:
Denne artikkelen er over ett år gammel
Utsyn utover kulturlandskapet på Finnøy kor det er føreslått kraftliner. Biletet viser Sevheimsvatnet.

Når L-nett argumenterer for luftspenn så gjemmer de seg bak et stortingsvedtak laget i en helt annen tid, mens den egentlige drivkraften synes å være enda mer kortsiktige penger i en allerede overfylt lomme,

Mye har skjedd siden stortinget fattet vedtak om luftspenn som foretrukket framføringsmåte av elektrisk kraft. Siden den gang har de folkevalgte til stadighet pekt på nødvendigheten av et grønt skifte som ikke bare har mål om mindre utslipp og mindre forurensing, men også mindre nedbygging av natur

Da må vi kunne forvente at viktige samfunnsaktører som L-nett med midler og ressurser går foran og viser vei inn i en ny tid. Slik er det dessverre ikke. For hvis det er noe som kjennetegner L-nett sine planer, så er det fraværet av ny orientering og et uhørt ønske om å bygge ned så vel naturlandskapet som kulturlandskapet i store områder også utenfor Finnøy

Når L-nett planlegger svære master og luftspenn så gjør de det vel vitende om hvilke betydelige skadevirkninger dette vil føre med seg. Slike skader på natur, næring, fugleliv, helse og velvære har en svær dimensjon og skal ha en pris regnet i kroner og øre i et økonomisk budsjett. Det har de ikke i L-nett sine kalkyler, og derfor er L-nett sine økonomiske beregninger feil og det samme er konklusjonen om at luftspenn er rimeligere enn kabel

Så kan det også legges til grunn at vedlikeholdskostnadene med kabel er betydelig lavere enn ved luftspenn. Og om investerings-kostanden avskrives over 80 år, så blir forskjellen i årlige avskrivings-kostander så liten av det knapt er et argument at luftspenn er billigere enn kabel her og nå

,Det er altså godt mulig at kabel er billigste løsning selv

før

alle kostnadene knyttet til skadevirkningene legges til,

Vi våger å påstå at luftspenn kun tjener L-nett sine kortsiktige profitt-motiver, og det er ingen legitim grunn til nedbygging av hele landskap. Det er vel knapt noen andre enn L-nett selv som ønsker luftspenn:

 • vil ikke ha master
 • vil ikke ha master
 • vil ikke ha master
 • Reiselivet vil ikke ha master
 • Folk flest vil ikke ha master

Hvorfor vi ikke ønsker master og luftspenn

:,

 • Rasering av Finnøy-landskapet – mastene og luftspennet vil være synlig for alle enten vi er på sjøen eller ferdes over land
 • Betydelige ulemper for landbruket – luftspenn vil båndlegge eller gjøre det vanskeligere å utnytte produktive arealer. Det vil ytterligere øke presset på et landbruk i motbakke og føre til enda større utfordringer med lønnsomhet og drifts-sikkerhet
 • Ødeleggelse av «merkevaren Ryfylke» - et vakkert Ryfylke vil ikke lenger være bare vakkert, og kanskje så lite vakkert at merkevaren vil tape i konkurransen om reiselivet
 • Store skader på fuglelivet – luftspenn dreper kontinuerlig fugl og bryr seg ingenting om de er rødmerket eller spesielle for området
 • Negativ effekt på folkehelsen – stråling, støy og nedsatt opplevelseskvalitet for alle som ferdes ute
 • Svekket beredskap – sårbart i forhold til sabotasje eller krigshandling (Se til Ukraina)
 • Tidkrevende prosess – plan om monstermaster og luftspenn vil møte betydelig motstand, og det vil derfor ta lang tid før eventuelle planer kan gjennomføres. Ulempe for næringslivet å måtte vente på kraft
Landskap på Finnøy.

Konklusjonen er at master og luftspenn er helt unødvendig og økonomisk langt dyrere enn kabel nesten uansett hvordan vi regner;

Framføring av strøm kan enkelt, raskere og bedre løses ved å legge kabel i sjø og over land til glede for folk og næring og uten alle ødeleggende skadevirkninger ved luftspenn,

Vi tror ikke at L-nett deler våre vurderinger, og vi tror heller ikke at de ønsker å ta hensyn til folk, næring eller natur før de blir tvunget til det

Derfor ser vi det som helt nødvendig å gjennomføre en underskriftskampanje på Finnøy, og vi vil besøke hver eneste husstand for å samle all den folkelige motstand som er mulig og overlevere ordføreren i Stavanger så snart som mulig

Det er på vår vakt at slaget står, og hva vil våre etterkommere si om oss dersom vi tillater mastene å bli bygget

Det må ikke skje !

I Klepp har folk mobilisert, og kommunen har valgt jordkabel. Det kan også Stavanger gjøre.

 

Arild Flesjå

Erik Astad