Lokalavisa for Ryfylkeøyane

Nynorsken står sterkt blant førsteklassingane