Jordskiftekart kan nå enkelt finnast på nett

Jordskiftekart kan i dag lett finnast på nett. Imidlertid er det ikkje laga kart til alle jordskiftesaker, spesielt gjeld det eldre saker på 1800-talet.

Publisert: Publisert:
Jordskiftekart frå 1912 over Rørheim gardsnummer 1 i Sjernarøy. Ref.: Nettbasert teneste.

Av Jogeir Aartun

STAVANGER: Jordskiftekartet over Rørheim frå 1912 viser det interesserte arealet og teigane.

Rørheim var gardsnummer 1 i tidlegare Sjernarøy kommune, og seinare gardsnummer 44 i Finnøy. Ved kommunereforma i 2020 blei Rørheim gardsnummer 144 i Stavanger.

Korleis går ein fram? Søk på Jordskifteretten arkiv, deretter må ein skriva inn Stavanger i søkeboks. Sakene vil då liggja i gardsnummerorden i dagens Stavanger kommune. Ein kan finna eventuelle kart og få dei tilsendt til eiga epostadresse.