Lokalavisa for Ryfylkeøyane

Gang- og sykkelvegen kan bli utsett til 2028