HANDEL: -Haustferien er viktig for oss i ei elles roleg tid for butikkane, seier Kine Aartun Norheim til Øyposten. Ho driv Joker Eriksholmen på Sjernarøy, og har inntrykk av at det er færre som har reist på hyttene i denne haustferien enn tidlegare.

-Det kan sjølvsagt ha med vêret å gjera, det har ikkje vore det alle beste. Eller det kan skuldast straumprisane. Det er ikkje godt å seia, meiner ho.

Også Joker Skartveit har inntrykk av at det er færre folk på hyttene enn kva det brukar å vera i haustferien. Anita Torp Ørnes, som driv Joker Skartveit, meiner også at vêret kan ha spelt inn.

-Færre feriefolk enn vanleg, seier Kine Aartun Norheim i Joker Eriksholmen. Foto: Rune Nedrebø

-Men eg trur også at mange synes det er for dyrt å varma opp hytta bare for nokre dagar, med dei høge straumprisane som er, seier ho.

Skartveit har likevel hatt ein del båtar i gjestehavna, både større og mindre båtar.

Oddfrid Nygård Nedrebø, som driv Joker Helgøysund, trur det har vore ein god del folk inne i ferien.

-Det har i alle fall vore mykje bilar med ferja. At ferja er blitt gratis hjelper nok på. Men i båthavna har det vore labert, seier ho.

På Kyrkjøy kosar Arild og Tone Fredriksen seg i hytta saman med dottera Marie og barnebarnet Amanda.

-Heldigvis bandt me straumprisen for eit halvt år sidan på 79 øre, seier dei. Dermed brukar dei hytta så ofte dei kan, utan å måtta bekymra seg for mykje for dyr «hyttestraum».

-Eg fyrer med ved å brukar hytta like mykje som før, seier Rune Hatlestad, som har hytte på Nord-Talgje. Foto: Rune Nedrebø

-Men når me ser over til Bjergøy har det vore mange hytter utan lys i haustferien, seier Arild Fredriksen.

Også Rune Hatlestad frå Hundvåg brukar hytta si på Nord-Talgje ofte. Han har fleksibel arbeidssituasjon, og kan ha ein del heimekontor.

-Eg fyrer med ved og sparer på straumen på den måten. Veden får eg hogga hos naboen, seier han, og har nettopp installert varmepumpe i hytta.

-Straumforbruket vårt nå er nok 15–20 prosent lågare enn før, anslår Hatlestad. Straumrekninga har likevel gått opp frå ein tusenlapp i månaden til 4000 kroner.

Butikkleiar Oddfrid Nygård Nedrebø i Joker Helgøysund ,saman med butikkmedarbeidar Jushyna Kowalska (t.v.) i ein tidlegare anledning, seier det har vore lite båtfolk i haustferien i Helgøysund. Foto: Arkiv