Ledigheten i Rogaland faller kraftig, mest i Stavanger

Gjenåpningen av samfunnet resulterte i en kraftig nedgang i arbeidsledigheten i Rogaland i februar. På én måned har det blitt 850 færre helt ledige i fylket.

Direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen
Publisert: Publisert:
Denne artikkelen er over to år gammel

Totalt er 9 792 personer registrert som arbeidssøkere i Rogaland ved utgangen av februar. Det inkluderer helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak. Av dem er 5 290 helt uten arbeid. Det utgjør 2,1 prosent av arbeidsstyrken i fylket, og er over 850 færre sammenlignet med januar. På landsbasis er andelen 2,3 prosent.,

– Fjerningen av de strenge koronarestriksjonene som ble innført i midten av desember i fjor har gitt en rask reduksjon i arbeidsledigheten. Reiseliv og servering ble på nytt hardt rammet av restriksjoner på tampen av fjoråret, men nå ser vi at bransjen tar folkene sine tilbake i arbeid igjen, sier direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen.

– Ledigheten i Rogaland er nå tilbake på samme nivå som før koronatiltakene ble innført i desember i fjor.

Bruttoledigheten, som er summen av antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, utgjør 2,7 prosent av arbeidsstyrken. Antallet delvis ledige er 3 124 personer og utgjør 1,3 prosent.

– Antallet delvis ledige har økt moderat den siste måneden. Det skyldes i stor grad at flere har gått fra ingen arbeid til å kunne jobbe delvis, sier Haftorsen.

Størst nedgang i Stavanger

I Stavanger kommune falt antall helt ledige med 20 prosent i februar. Dermed hadde Stavanger den største nedgangen av kommunene i Rogaland. Det betyr at Sandnes har høyest andel helt ledige med 2,6 prosent, mens Stavanger har en andel 2,4 prosent. Haugesund og Eigersund har henholdsvis 2,3 prosent og 2,2 prosent helt ledige av arbeidsstyrken.

– Stavanger har flest arbeidsplasser innenfor bransjene som ble hardest rammet av koronarestriksjoner. Derfor har de fått en solid nedgang i ledigheten denne måneden, sier Haftorsen.

Stor nedgang innenfor reiseliv og transport

Reiseliv og transport er yrkesgruppen med størst reduksjon i antallet helt ledige. 657 personer er i februar helt uten jobb innenfor denne gruppen. Det er en nedgang på 32 prosent sammenlignet med forrige måned. Innenfor industriarbeid er 639 helt ledige, mens innen yrkesgruppen serviceyrker og annet arbeid er 568 helt ledige.

– Alle yrkesgrupper hadde en reduksjon i ledigheten i februar, sier Haftorsen.

5 387 utlyste stillinger

5 387 stillinger ble offentlig utlyst i februar. Det er en økning på 18 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Flest stillinger var det innenfor helse, pleie og omsorg med 911 utlyste stillinger. Andre yrkesgrupper med høye utlysningstall er Ingeniør og IKT-fag (612), industriarbeid (570), undervisning (556), bygg og anlegg (497) og reiseliv og transport (485).

– Den høye etterspørselen etter arbeidskraft i Rogaland fortsetter i februar. Mange bransjer sliter med å finne folk med riktig kompetanse. NAV vil samarbeide med arbeidsgivere som har behov for arbeidskraft. Kompetansehevendetiltak med bistand fra NAV kan være en god løsning for at arbeidsgivere skal få dekket sitt behov for kompetanse, og at flere av de som står utenfor, skal få en mulighet i arbeidslivet, sier Haftorsen.

Publisert: