Publikumsrekord under Vassendgutane-konserten på Finnøy

Det blei publikumsrekord då Vassendgutane hadde konsert i Fleirbrukshallen sist laurdag, melder styret for hallen.

Publisert:
Det blei suksess med Vassendgutane i Fleirbrukshallen.

FINNØY: Sist laurdag hadde vi besøk av Vassendgutane og 620 publikummerar i hallen. Dette er rekord av antal besøkande på slikt arrangement og det er på sin plass å gi honnør til publikum, vakter, andre innvolverte og Vassendgutane. Nå var det slik at publikum etter pandemier og avlysningar syntes det var på tide å samlast i feststemnig med Vassendgutane på scenen.

Og la det vera sagt, me kan vera stolte av den fine ungdommen me har som kjem
saman for å ha det gøy. Folk frå tidlegare Finnøy og Rennesøy, Kvitsøy, Randaberg,
Stavanger, Jæren, Bjerkreim, Strand, Hjelmeland oppførte seg så fint at det bare er å ta av seg hatten.

Som arrangør så veit me at me kan gjer ting betre. Me kan bare beklaga at det til tider blei for lang kø for å sjekka inn. Det tar me lærdom av og tar bl.a dette med oss i ein evaluering.

Det gode var at Vassendgutane venta med oppstart til alle var komne inn. Igjen tusen takk til dokk som gjorde kvelden til ein fest. Ein stor takk også til alle som var vakter. Dykk gjorde ein fantastisk god jobb, løyste utfordringar som oppsto på ein flott måte. Dei fleste av dykk kunne vera med heilt til hallen var rydda, vaska og klar til aktivitet på søndagen.

Næringslivet stiller fortsatt opp for Finnøy Fleirbukshall sjøl om det også for dei merkast at utgiftene har blitt større og større. Vi har våre faste giverar som er synleggjort på langveggen i hallen. Som om ikkje det er nok så støttar mange av dei same ekstra opp om arrangement som det på laurdag. Det går mest ikkje an å skrøyda nok av næringslivet som bidreg mykje til å halda hjula i gang i hallen. Tusen takk for at dykk finns.

Økonomisk så betyr eit arrangement som dette mykje for hallen. Vi er i gang med åin nvestera i nytt varmeanlegg i hallen. Fleire varmepumper er allerede innstallert, noko gjenstår fortsatt. Dette har ein kostnad som nå måtte tas. Tiliks med andre så gjer vi ting for å redusera kostnader. Straumrekningane har vore altfor store til at vi bare kan sitta i ro i båten og håpa på mirakler. Difor er det nå rett å bruka av oppsparte midler og ekstra inntekter som arrangementet på laurdag ga oss for på sikt å få ned kostnadane til drift av hallen.

Med helsing Styret i Finnøy Fleirbrukshall