Innstendig bønn frå pendlarar: Vil behalda hurtigbåtruter som i dag

Pendlarforeningen på Ombo har sendt ei «innstendig» bøn til samferdselsutvalet i fylket og Kolumbus om at hurtigbåtrutene om morgonen og ettermiddagen må forbli som i dag.

Hurtigbåtrutene om morgonen og ettermiddagen må forbli som i dag, ynskjer pendlarar.
Publisert:

OMBO: -Det er avgjerande for dei som pendlar med hurtigbåten at rutene foirblir som i dag, seier Håkon Eide i pendlarforeningen på Ombo.

-Viss rutene blir endra, slik som foreslått, betyr det at folk ikkje når jobben. Også skulelevane som går på Tau vil i såfall koma for seint, seier Eide til Øyposten.

Han opplyser at oppropet også er sendt til Sjernarøy og Halsnøy, som også har pendlarar med hurtigbåten. Eide hadde også venta større engasjement frå Finnøy, som har mange skuleelvar som pendlar til Tau.

-Eg ser at skulen vil tilpassa skulkedagen til båtrutene, men i mitt hovud blir det heilt feil, understrekar Håkon Eide.

Håkon Eide overrekkjer skrivet om hurtigbåtrutene på vegne av pendlarane til fylkesvaraordførar Arne Bergsvåg og fylkesordførar Marianne Chesak før det endelege opplegget for hurtigbåtane skulle vedtakast i fylkestinget.

Ruten må forbli urørt

I oppropet heiter det:

Et opprop fra pendlere med hurtigbåt fra de ikke landfaste øyene i Finnøy til Samferdselsutvalget og Kolumbus.

Re tildeling av konsesjon og anbud som kommer på hurtigbåter.

Vi kommer med en bønn om at nye ruter har hovedfokus på pendlere og skoleungdom som bruker hurtigbåttjenestene. Vi er svært avhengige av at pendlerbåtene om morgenen ankommer Judaberg rett før 8.00 (07.50) og 16.10 om ettermiddagen. Rutene korresponderer på Judaberg videre til skoler og arbeidsplasser på Tau og Stavanger. Vi er og avhengige av rutene tidligere på morgenen og senere på dagen og håper at disse rutene blir urørt. Det er mange arbeidsplasser som blir berørt av ruteforandringer og dette handler om muligheter for arbeid og skole og ikke minst bo-lyst.

Håkon A. Eide for Ombo pendlerforening og andre.