Lokalavisa for Ryfylkeøyane

Flyttar vindkraftselskap frå byen til Rennesøy