Stavanger blar opp, viss….

Stavanger forskutterer gang- og sykkelvegen frå Nådå til Fåhadlet, viss fylket kan garantera at finansieringa er på plass.

Publisert: Publisert:
Denne artikkelen er over ett år gammel
Hvem skal betale for gnag og sykkelstien fra Nådå til Fåhadlet når bompengene forsvinner?

Av Rune Nedrebø,

FINNØY: Dette er forslaget frå det politiske fleirtalet med Ap i spissen, som dermed kjem til å bli vedtekeblei vedtatt under kommunestyremøtet i dag. I forslaget heiter det at:  Stavanger kommune er positive til å vurdere forskuttering av gang og sykkelsti fra Nådå til Fåhadlet, etter at finansieringen av denne falt bort som følge av regjeringens budsjettvedtak, under forutsetning av at fylkeskommunen kan garantere at finansieringen er på plass.