I  år er det Kirkens Bymisjon som skal få dei innsamla midla. I Finnøy vil det i år vera bøsseberarar i Amfiomtådet i Teigen mellom kl.12-14.00. Då vil representantar for Finnøy og Rennesøy turlag vera til stades slik at turgåarar kan gi sine b der om dei vil. I Rennesøy blir det arrangert tur til Pilå som eit ledd i innsamlingsaksjonen.

-Me treng bøsseberar i både Finnøy og Rennesøy, og på nettsida;