Ferjetrafikk og noen realiteter

Leserbrev – Grethe Kolbjørnsen

  • Øyposten Nett
Publisert: Publisert:
Denne artikkelen er over ni år gammel

Sommerens diskusjon i Stavanger Aftenblad om ferjetrafikken vår har engasjert. Enkelte av innspillene har vært mer emosjonelle enn realistiske. Det gir et klart bilde av hvor viktig samferdsel er for folk flest. Senest i Øyposten 21.august går det fram i lederartikkelen tanker med utgangspunkt at det er viktig med gjennomgangstrafikk og svært lite om tilbudet for framtiden til de øyene som er totalt avhengig av ferjer i kommunen vår. Det minner litt om Ole Brumm og ”jatakk, begge deler”.,

Det indre Ryfylke blir det skrevet om – hva er nå det? Ryfylke var i DSD sine tider Rennesøy, Finnøy, Strand, Hjelmeland og til nød Suldal. Det var før Rennfast, Mortavika-Arsvågen – denne delen av Vestlandets stamvei som vi etter Finnfast må forholde oss til som vår fremste hovedvei. Indre Ryfylke har etter min hukommelse aldri omfattet Tysvær. Men i dag er Rennesøy ikke lenger definert som Ryfylke, mens Sauda i nord og Forsand i sør er det. Tidene forandrer seg og det er lite produktivt å lengte etter det som har vært. Det er atskillig viktigere å se framover og finne alternativer som er tilpasset en god og forutsigbar framtid.

La meg være litt realistisk. Ferjedriften i dette sambandet hadde i 2004 en prislapp på vel 110 millioner kroner. Det har siden vært en prisøkning på rundt 10%. Jeg er styggelig redd for at økningen i 2008 er atskillig høyere grunnet drivstoff- og lønnskostnader spesielt. Høsten 2009 forsvinner ferjen i den søndre delen av sambandet. Deler av den ”gevinsten” er beregnet lagt inn i Finnfast-regnskapet. Vi sitter igjen med 2 ferjer med halvparten av kapasiteten hver som skal betjene en øy, Fogn, i tillegg til de øyene som hittil har blitt betjent av disse 2 ferjene. Prislappen er beregnet til vel 90 millioner kroner. Mao. en stor del av gevinsten til Finnfast- prosjektet er spist opp av kostnadsutviklingen.

Litt flere tall. I 2007 utgjorde gjennomgangstrafikken Hanasand til Nedstrand 492 kjøretøyer av alle typer, mens den til Foldøy utgjorde 554. Gjennomgang til fastlandet i nord? Tror ikke det og nedbetalingspotensialet er minimalt. Det er atskillig hurtigere å velge Mortavika-Arsvågen der det er 24 timers drift og der ferjene i stor grad går hver halvtime.

Av øyene i Finnøy kommune er det, utenom Finnøy, Fogn og Helgøy/Nesheim som utgjør det største trafikkgrunnlaget med om lag 33.000 kjøretøyer hvert sted med Eidsund på en god 3.plass. Det siste er det vel en god grunn for fordi her har vi god mulighet for gjennomgangstrafikk til det ”Indre Ryfylke”. Jeg vil minne om at Hjelmeland-Nesvik- og Ropeid-sambandet begge har fått utbedret driftstid.

Det er absolutt på sin plass fra Finnøy kommune sin side å vise til Bokn/Byre opp imot Foldøy selv om det ikke er så populært hos våre venner i nord, Suldal kommune. Vi unner Foldøy en grei forbindelse, men vi ønsker det samme for våre sambygdinger og skal sloss for det.

I det første utkastet fra Statens Vegvesen og fylkeskommunen, er det ikke bare foreslått å opprettholde ferjetrafikken i nord, men også at den ene ferjen skal gå tom tur/retur Nedstrand for å ha natteligge der - det er bortkastet seilingstid og vil være bedre anvendt som driftstid i kommunen med nattligge på Helgøy.

Dersom vi som ansvarlige politikere i Finnøy kommune hadde godtatt dette første utkastet, hadde samtlige øyer som er avhengig av et ferjetilbud i kommunen fått en dårligere løsning enn i dag og som ikke er mye å skryte av fra før. Og – jeg vil minne om at det her er snakk om rundt 60% av befolkningen i kommunen!

I følgebrevet fra Statens Vegvesen er det uthevet at det blir ingen endringer i rutene i forhold til dagens ruter til Nedstrand, Hebnes, Foldøy og Jelsa. Øyene i Finnøy kommune er helt uteglemt. Det er uakseptabelt. Dermed er også vedtak i fylkeskommunen uteglemt og som i tillegg er godkjent i statsforvaltningen gjennom Fylkesdelsplan for areal og transport i Ryfylke 2002 - 2011.

Det er kjekt å være Ole Brumm og si ”jatakk, begge deler”, men jeg redd for at det i denne sammenheng vil føre til at Ole Brumm – Finnøy kommune - ikke får noen av delene. Rart at det er sambygdinger som mener det er greit.

Grethe Kolbjørnsen

[Grethe Kolbjørnsen er leder for Finnøy Høyre, og hun representerer partiet i blant annet formannskapet og kommunestyret.]

Lenke:

Viktig med gjennomgangstrafikk (Leiar)