Kystkulturbrygge i Vikevåg

Parkseksjonen i Stavanger har gitt Jan Tore Helland grønt lys for oppføring av ei flytebrygge i betong i havna i Vikevåg ved sida av MS Hulda sin faste liggeplass.

  • Oddbjørg Måland
Publisert: Publisert:
Denne artikkelen er over tre år gammel

RENNESØY: Tiltaket ligg i område som i reguleringsplanen er avsett til ferdsel på sjøen, men gjeldande reguleringsplan seier at det ikkje er tillat med brygger eller annan permanent førtøyingsmoglegheit. No har kommunen snudd og gitt dispensasjon ifrå reguleringsplanen.,I vedtaket heiter det blant anna: «

Vi synes det er viktig at kystkulturfartøy skal plasseres og formidles i Vikevåg sentrum. Flytebryggen vil ligge mellom småbåthavnen og vi synes det er positivt å legge til rette for sikker førtøyning av kulturfartøy. Vi vil likevel stille vilkår om at dette er en midlertidig dispensasjon for inntil 3 år».

Flytebrygga er 20 meter lang og 2,4 meter brei, totalt 48 m2. Søker viser til at tiltaket er å legga til rette for sikker båtplass for kystkulturfartøya MS Hulda og M/Kr Peder W. Tiltaket vil og skapa eit maritimt kystkulturmiljø i hamna i Vikevåg.

- Eg er svært glad for at kommunen ser viktigheita av dette. No kan me få til eit kystkulturmiljø i Vikevåg når både MS Hulda og M/Kr Peder W ligg på same plass. Dessutan er dette ei god og sikker hamn for båtane. No skal gjenstår berre  godkjenninga frå Stavanger havn, seier Jan Tore Helland.

Publisert: