Sivilforsvaret tester varslingsanleggene klokka 12 i dag

Onsdag 11. januar klokken 12.00 tester Sivilforsvaret signalet «Viktig melding – søk informasjon» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.

Publisert: Publisert:
Det blir testing av Sivilforsvarets sirener i dag.

Sivilforsvaret tester varslingsanleggene fast i januar og juni hvert år. Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Signalet betyr at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, aviser, på myndighetenes nettsider og i sosiale medier.  

Rundt om i landet er det cirka 1 250 anlegg som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig.

— I fredstid kan varslingsanleggene blant annet brukes ved industriulykker med utslipp av giftige eller farlige stoffer. Mens i krig kan anleggene brukes ved fare for angrep, sier Øistein Knudsen jr, som er sjef for Sivilforsvaret.  

Sivilforsvaret tester varslingsanleggene for å sjekke om de virker, og de reparerer det som ikke fungerer.  

— Varslingsanleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder og signalene kan høres av litt over halvparten av befolkningen, sier Knudsen jr.

Nødvarsel på mobil

DSB, Politidirektoratet, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og mobiloperatørene har det siste halve året jobbet tett sammen for å etablere Nødvarsel på mobiltelefon. Nå er systemet levert.

Som følge av krigen i Ukraina ble det vedtatt økte bevilgninger til flere tiltak for å styrke beredskapen på sivil side i Norge. Etablering av Nødvarsel på mobiltelefon er et av disse tiltakene.

— Det er et stort og viktig arbeid som er lagt ned i å få etablert dette systemet på noen få måneder, sier Elisabeth Aarsæther, direktør i DSB.

I dagene fremover gjennomføres de siste testene og oppdateringene, før systemet er klart til å tas i bruk ved reelle hendelser og tester ut mot publikum.

Skal testes ut

Informasjon til befolkningen er en viktig del av oppdraget. Det er nå planlagt en rekke informasjonsaktiviteter, slik at befolkningen blir kjent med hva denne nye varslingsløsningen innebærer og hvordan den skal brukes.

— Før vi tester dette ut mot publikum i større skala er det en forutsetning at denne løsningen er godt kjent. Derfor er det også for tidlig å teste Nødvarsel i forbindelse med varslingsprøven førstkommende onsdag, sier Aarsæther.

DSB og Sivilforsvaret har sammen med Politiet, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og mobiloperatørene nylig levert en løsning for mobilbasert befolkningsvarsling.

Denne gjennomgår nå tekniske tester i utvalgte områder. I tiden fremover skal det gjennomføres en rekke informasjonsaktiviteter knyttet til dette nye mobilbaserte varslingssystemet, slik at befolkningen blir kjent med hva dette er og hvordan det skal brukes. Befolkningsvarsling på mobil vil derfor ikke bli testet på varslingsprøven 11. januar.