Onsdag klokka 14.04 la Vegtrafikksentralen vest ut denne meldinga på X:

«E39 Byfjordtunnelen. Tunnelen er ryddet og den er nå åpen for fri ferdsel»

Tunnelen har vore stengt sidan litt over klokka 8 i dag tidlig etter ein front-mot-front-kollisjonar der to personar døde.

Trafikken mellom Rennesøy og Stavanger har midlertidig gått med ferje frå Mortavika til Mekjarvik.