Lokalavisa for Ryfylkeøyane

Harestad blir leiar i Rennesøy kommunedelsutval