Åtte av ti kirkemedlemmer i Rogaland ønsker å døpe barnet sitt

En ny medlemsundersøkelse i Den norske kirke viser stabil oppslutning om kirkelige seremonier i Stavanger bispedømme.

Tvillingbrødrene Vemund og Vegard Landa Horvei blir døpt av sokneprest Terje Engstrøm i Hesby kyrkje søndag 19. november.
Publisert:

– Gledelig, sier bispedømmerådsleder Liv Heidrun Heskestad i ei pressemelding fra Den norske kirke.

Åtte av ti medlemmer ville døpt barnet sitt i kirken dersom de fikk et barn i nå, viser ferske tall fra Den norske kirkes medlemsundersøkelse. Andelen har vært stabil de siste fire årene.

– Høye og stabile dåpstall er ikke selvsagt, så dette gleder vi oss over. Vi vet at det gjøres mye godt arbeid i menighetene med fokus på dåp gjennom drop-in-kampanjer og tilrettelegging, sier Heskestad.

I fjor ble 60 prosent av alle fødte, uavhengig av kirketilhørighet, døpt. Det var en økning på 5 prosentpoeng fra året før, og på nivå med de siste seks årene.

I Rogaland er 65 prosent av innbyggerne medlem i Den norske kirke. For hele landet er den tilsvarende andelen 61 prosent.

Figur som viser hvordan medlemene i de elleve bispedøma her i landet svarer på spørsmålet «Tror du på Gud?»

Rogaland er det området i Norge der flest av kirkens medlemmer forteller at de tror på Gud. Til sammen 59 prosent svarer at de tror.

En fjerdedel sier de er sikre på at Gud finnes, 20 prosent tror, men tviler, og 14 prosent tror av og til og av og til ikke.

16 prosent sier at de sikre på at Gud ikke finnes, går det fram av pressemeldinga.

Se hele undersøkelsen her (pdf)

Publisert: