Lokalavisa for Ryfylkeøyane

Fylket vil ikkje sikre Lauvsnesvegen