Bendik Heggelund i startgropa for to nye år som leiar av Finnøy Idrettslag. Foto: Jon Asgaut Flesjå

Den aktive flygeleiaren som har sentralt verv i fagorganisajonen sin, får med seg 32 år gamle Anders Halsne Sand som nestleiar. Erik Torger Flesjå- Johansen held fram som leiar i fotballgruppa, medan Liv Drange Bråthen tek to nye år i styret. Då med fokus på arbeidet med aktivitet og breidde.