Høyres gruppeleiar Sissel Knutsen Hegdal saman med partifelle Nils Petter Flesjå (t.h.) og KrFs gruppeleiar Henrik Halleland vil ha fortgang i arbeidet med å sikra vegen mellom Kvame og Fåhadlet, men får innvendingar frå Ap i Stavanger.|

FINNØY:

-Eg kjører denne vegen ofte til og frå hytta vår på Nord-Hidle, og denne strekninga er skikkeleg ubehageleg. Me har møtt både gåande og folk med barnevogn, og spesielt i den mørke årstida er det veldig skummelt å kjøra her, seier Sissel Knutsen Hegdal, Høyres gruppeleiar i Stavanger kommunestyre til Øyposten.,

Nå vil ho og partifelle Nils Petter Flesjå frå Finnøy ha fortgang i bygginga av gang- og sykkelveg på strekninga.

-Dette er ei strekning kor det er mange som går eller syklar, mellom anna til og frå trening på fotballbanen på Leikvoll, seier Flesjå.

Saman med KrF kjem Høyre til å ta opp forslag om at Stavanger kommune forskotterer bygginga.

-Formannskapet i Stavanger skal bli orientert av fylket og Statens vegvesen seinare i månaden, og viss ikkje fylket då kjem opp med ei forpliktande finansiering raskt, vil med foreslå at Stavanger forskotterer. Eg håpar at me får brei støtte til dette, seier Knutsen Hegdal.

-Når ser du for deg at noko kan bli gjort her?

-Viss me får støtte for dette bør det kunna skje ganske snart. Strekninga er ferdig regulert, det er bare pengane som manglar. Og lokale entreprenørar står sikkert klare til å begynna. Me må få dette til før det skjer ei alvorleg ulukke her, seier Sissel Knutsen Hegdal.

Også Krfs Henrik Halleland er utålmodig og vil ha fortgang i arbeidet.

-Det er viktig å begynna så fort som mulig, seier Halleland, som presiserer at opplegget fortsatt er å bruka bompengar frå Finnfast på prosjektet.

-Men viss me skal venta til fylket får finansieringa klar og Stortinget gjer sitt vedtak i saka, kan det ta tid. Då vil det vera betre at Stavanger betalar, og så kan kommunen få pengane igjen frå fylket seinare, seier Henrik Halleland.

Også eit samrøystes kommunedelsutval har bedt om at Stavanger kommune forskotterer bygginga.

Kostnaden for prosjektet er 30 millionar kroner, og mesteparten, 25 millionar kroner, skal betalast med bompengar frå Finnfast. Resten skal fylket betala. For å få til dette blir det rekna med at bommen i Finnfast må stå åtte månader lenger enn rekna med.

Viss trafikken gjennom tunnelen held seg, ligg det an til at Finnfast er nedbetalt ved årsskiftet 2023-2024.  Men skal gang- og sykkelvegen betalast med bompengar, betyr det at bommen må stå til september 2024, opplyste Staten vegvesen i fjor.