Førebur ny stenging av ferjekai på Helgøy

Arbeidsfolk frå Mesta er i gang med tilpassing av ferjekaien på Nesheim til dei nye ferjene. Kaien vil bli brukt når tårna på ferjekaien på Helgøy skal skiftast ut.

Nils Hovland frå Mesta i gang med å fiksa på ferjekaien på Nesheim.
Publisert: Publisert:

SJERNARØY: Arbeidet består i å skifta tannskuff på ferjekaien. Dessutan skal skuret med teknisk utstyr bytast ut.

Ifølge Håkon Odland i Rogaland fylkeskommune skal det nye tårn på plass på ferjekaien på Helgøy, og då vil kaien bli stengd ein periode. Ferjetrafikken vil då gå over Nesheim, som er reservekai i øyane.

-Me er tidlig i planleggingsfasen, så det er for tidleg å seia når utskiftinga av tårna på Helgøy vil skje, opplyser Odland.

Ny tannskuff må på plass. I tillegg skal skuret for tekniske installasjonar bytast ut.