Opprop fra Høyre: Flere bedrifter på kanten av stupet

De ekstremt høye strømprisene, som nå har vedvart over lengre tid, har skapt
en krise for næringslivet i Stavangerregionen, heter det i et opprop i forkant av statsbudsjettet torsdag.

Sissel Knutsen Hegdal (h) har tatt initiativet til oppropet.
Publisert: Publisert:

STAVANGER: Det er Sissel Knutsen Hegdal, Høyres ordførerkandidat i Stavanger, som har tatt initiativet til oppropet, men alle parti er invitert til å bli med på arrangementet på torget tirsdag kveld.

Opposisjonspartiene stiller i samlet tropp, mens posisjonen ikke har gitt tilbakemelding. Unntaket er SV, som det ikke passer for.

I oppropet heter det bl.a. at: « Stavangerregionen er i den
prissonen som har hatt de aller høyeste og mest ekstreme strømprisene. Flere og flere bedrifter varsler nå at de ikke klarer mer og at de står på kanten av stupet.

Et stort antall arbeidsplasser i regionen er i ferd med å forsvinne.
Det er helt kritisk at det kommer på plass en økonomisk tiltakspakke snarest.
Situasjonen har gått fra vondt til verre, og nå er det dramatisk.
Forslaget til løsning som regjeringen har lagt fram er på ingen måte god
nok. Det må sterkere økonomiske tiltak til enn det som frem til nå har vært
foreslått.

Vi krever at regjeringen legger frem en krisepakke som reelt vil redde
arbeidsplasser, ikke sende tusenvis av arbeidere ut i usikkerhet og
arbeidsløshet.

Vi har de siste ukene hørt utallige historier fra næringslivet i
Stavangerregionen som sier at de ikke klarer seg dersom denne situasjonen
vedvarer. Nå haster det!

Tirsdag 4. oktober fra kl 19.00-20.00 arrangere vi et tverrpolitisk opprop på
torget i Stavanger. Alle politiske parti i Stavanger er invitert til å holde en
appell. Det vil også bli appeller fra næringslivet.

Sammen skal vi sende et tydelig og kraftfullt budskap til regjeringen og
Stortinget om at det snarest må komme på plass en strømpakke for aktørene
i næringslivet som er tilstrekkelig til å berge arbeidsplassene i regionen vår.

Publisert: