1668 søknader for barn om barnehageplass

Da fristen for barnehageopptaket gikk ut 1. mars hadde Stavanger kommune fått inn 1668 søknader for barn med lovfestet rett til barnehageplass.

Publisert: Publisert:
Barnehageopptaket i kommunen er i gang.

STAVANGER: Av den totale mengden søknader gjaldt 1461 plass til barn under tre år, og 207 gjaldt barn over tre år. Alle barn med lovfestet rett til barnehageplass får tilbud om plass før hovedopptaket avsluttes, senest 1. juni.

Første tilbudsbrev ut 17. mars

Stavanger kommune sender ut første runde med tilbudsbrev 17. mars. Da vil ca. 70 prosent av søkerne få tilbud. Resten vil få tilbud om barnehageplass senere. I april vil to opptaksrunder bli gjennomført, med påfølgende utsendelse av tilbudsbrev. Deretter vil barnehageplasser bli tildelt fortløpende til alle barn med rett har fått tilbud om plass.

Takk ja, selv om tilbudet ikke er førstevalg

Hvis første tilbud om plass ikke er ditt førstevalg, anbefales du å likevel takke ja til plassen og stå på venteliste til valg høyere på listen. Ut over våren vil bytter og oppsigelser frigjøre plasser. Mange vil derfor få et nytt og bedre tilbud før opptaket avsluttes 1. juni. Hvis du takker nei til plassen risikerer du å stå uten plass til høsten.