Dette vart opplyst på kommunstyret onsdag kveld. Varaordførar Jon Olav Runestad skal i nær framtid i møte med representantar for den politiske leinga i nabokommunen for å prøva å finna fram til ei løæysing på denne svært så viktige saka for ombosamfunnet.