Finnøy sine mål vart scora av Flavius Mihet, Ianis Kovacks og Jarle Sigbjørn Risanger Eike.