I Øyposten før jul kunne ein lesa om kommunepolitikarane som vil vera generøse med Grieg Seafood ved å inngå avtale om å la dei få overta gamle doktorboligen med tilhøyrande tomt i Judaberg sentrum. Dette etter at GS har henvendt seg til kommunen fordi dei treng denne tomta til å utvikla seg i kommunen. I ein eventuell avtale skal kommunen få gjenytelsar ved blant ann å få tilgang på kontorlokaler dersom GS får hand om denne tomta.,

La det vera sagt med ein gong at eg har ikkje noko mot GS sine planar.  Dei bidreg og har bidratt til mykje godt i kommunen utanom det som fell tilbake som skatteinntekter. Dei støttar opp med sponsing og gaver til blant ann kultur og idrett. Der har dei vore, og er fortsatt gode støttespelerar til liks med svært mange bedrifter i Finnøy kommune.

Så til kjernen i mitt innlegg. Det er fleire grunnar til at Finnøy kommune ikkje skal la bedrifter som GS få hand om verdifulle tomteareal i Judaberg sentrum. Ein av grunnane eg ser er at kommunen bør ha nok is i magen og venta til det er utarbeid ein meir heilhetleg plan for sentrum. Då kan det dykka opp behov for areal som ein kanskje ikkje ser akkurat nå, men seinare.

Les heile innlegget i papiravisa.