Slutt for lensmannskontoret på Finnøy

Frå nyttår blir lensmannskontoret på Finnøy lagt ned som ein følgje av samanslåinga mellom Finnøy, Rennesøy og Stavanger.

Politiet flyttar frå lokalene på Judaberg til byen.
Publisert: Publisert:
Denne artikkelen er over tre år gammel

-Politiet vil vera til stades sjølv om Ryfylkeøyane lensmanskontor blir lagt ned , seier Odd Tveit Jørgensen ved Stavanger politistasjon til Øyposten. Tveit Jørgensen er driftseiningsleiar for politiet i Stavanger og Ryfylke.,

Ifølge Tveit Jørgensen vil det vera ein eigen politikontakt ved politiet i Stavanger med ansvar for ryfylkeøyane.

Inn i rådhuset

- Me har forplikta oss til at poltikontakten skal ha ein-to kontordagar på Finnøy i veka, men eg har sagt minst to. Me har vore i dialog med Stavanger kommune om det er mulig at politikontakten kan få plass i rådhuset, og det har me fått svært positive tilbakemeldingar frå kommunedirektøren om,  opplyser Tveit Jørgensen.

Leigekontrakten i det ombygde meierilokalet på Judaberg går ut om eit år, og politikontakten vil vera til stades i desse lokala eit par dagar i veka inntil vidare.

Fredelege øyar

- Kva vil dette bety for publikum?

-Mange av tenestane som er på kontoret i dag, vil bli levert frå Stavanger. Kontoret på Finnøy har ikkje hatt utskriving av pass, og det nærmaste kontoret for det vil fortsatt vera i Randaberg, seier Tveit Jørgensen.

-Vil folk kunna kjenna seg like trygge når politiet flyttar?

-Det vil dei. Det er veldig lite kriminalitet både i Rennesøy og Finnøy, spesielt i Finnøy, og mange av utrykningane skjer alt i dag frå Stavanger. Det er korte avstandar frå byen og ut til øyane, seier Odd Tveit Jørgensen.

Tomt bygg

Bakgrunnen for nedlegginga er at det ikkje er anledning til å ha meir enn eit politi- eller lensmannskontor i ein kommune. Lensmannskontoret på Finnøy blei oppretta i 2016, og har  fem tilsette.

Det er ein lensmann, to betjentar, ein sivilt tilsett og ein politikontakt. Politikontakten blei oppretta som ein følge av poltireforma, og skal spesielt jobba med å forebygga kriminalitet. Øyane vil framleis vera under Stavanger og Ryfylke driftseining, men vil nå gå inn under Stavanger politistasjon.

I tillegg til at politiet flyttar ut, skal også Grieg flytta frå bygget og over i den nye basen som er under bygging på tomta til den tidlegare doktorbustaden på Judaberg. Det vil truleg skje i løpet av neste år.

Publisert: