Nesheim kontra Helgøy

Leserbrev – Tomas Nesheim

  • Øyposten Nett
Publisert: Publisert:
Denne artikkelen er over ni år gammel

Nedleggelse av Nesheim som ferjekai til fordel for Helgøy kai kan synes å ha vært opplest og vedtatt. Jeg skulle likt å vite hvilke begrunnelser som ligger til grunn for et slik vedtak. For folket i Sjernarøy finnes det ikke et eneste argument som kan tale for Helgøy til fordel for Nesheim.,

Ved å la ferja gå i en pendelrute med Nesheim som endepunkt, i stedet for en ringrute om Helgøy, vil utnyttelsen av ferja bli bedre samtidig som logistikken ved lasting av ferja bli bedre. Ringrute vil gi kortere seilingstid fra Sjernarøy til Judaberg, men total reisetid vil ikke bli kortere når en legger til kjøretid på svært dårlige veier for de fleste av brukerne. Pendelrute med Helgøy som endepunkt er lenger enn pendelrute med Nesheim som endepunkt. Mitt forslag vil forkorte seilingsdistanse med ca. 210 km pr år (ca. 310 m pr tur). Mitt forslag vil også gjøre at personer fra Nord-Hidle ikke trenger å ta med seg bil på ferja når de skal til sin lokale handelsmann, da denne ligger på kaien på Nesheim, mens det fra Helgøy kai er nærmere 2 km. til butikken.

Et annet moment som ikke er vurdert i det hele tatt er kaiforholdene. Kaien på Helgøy har kun plass til en båt om gangen. På Nesheim kan hurtigbåtene legge til på enda to sider selv om ferja ligger ved kai. En ser allerede i dag at båtene må ligge å vente på hverandre på Helgøy, noe som aldri er tilfelle på Nesheim. Begge steder vil det være behov for utvidelse av oppstillingsplass for bil. På Nesheim er det store, lett opparbeidbare arealer tilgjengelige for dette.

En viktig forutsetning for å lede all trafikk til Helgøy var at veiene skulle utbedres. Når det nå ikke skjer noen med eksisteredne veinett på Helgøy, Nord-Talje, Tjul og vestre del av Kyrkjøy til kirka, vil dette si at samtlige biler må kjøre ca. 6,5 km på veier som til dels bare er grusveier, samt at de er så smale at selv en personbil og sykklist ikke kan passere hverandre. Dette er svært betenkelig, særlig med tanke på at langt de fleste billistene skal til bestemmelsessted som ligger innenfor 6 km fra Nesheim kai, som er avstanden mellom Sjernarøy kirke og Nesheim. Nå er ikke veiene fra Nesheim til Kyrkjøy heller av god standard, men likevell betydelig bedre enn veiene mellom Sjernarøy kirke og til Helgøy kai.

Jeg kan ikke med min beste vilje skjønne hvilke argumenter som tilsier at Helgøy kai skal være fremtidig kai for Sjernarøyene da det for de aller fleste vil være en fordel at Nesheim kai blir hovedkaien. Dette vil også være kortere i utseilt distanse og derved trolig også billigere for veimyndighetene.

Mitt forslag til ruteplan gir samtlige øyer like og flere reisemuligheter hver dag enn i dag samtidig som sambandet nordover til fastlandet også opprettholdes, alt innenfor en total seilingstid pr dag på 38 timer.

Tomas Nesheim

Sjå papirutgåva / pdf-utgåva for rutetabell