Ungdommane som blei konfirmert i Hesby kyrkje søndag. Frå venstre Ine Falkeid Steinsland, Maia Alexandra Horve, Maria Rørtveit, Tore Flesjå og Erlend Watland saman med sokneprest Terje Engstrøm. (Foto: Privat)