Smittevernreglane for breiddeidretten og fotballen på seniornivå er ytterlegare innskjerpa

I forskrifta heiter det mellom anna;-

Det innføres forbud mot all breddeidrett for voksne over 20 år. Det innføres forbud mot å arrangere eller delta på fritidsaktiviteter for voksne over 20 år som foregår i grupper med mer  enn 10 personer. Selv om antall deltakere ikke overstiger 10, er det ikke tillatt å arrangere eller delta i fritidsaktiviteter hvor avstandsregelen på 1 meter ikke overholdes".

Det betyr at eksempelvis all fotballtrening på seniornivå frå 3. divisjon og nedover må etterleve dette nye regelverket, inkludert både Mastra og Finnøy som høyrer til i 5. divisjon.