Asheim er født og oppvaksen på Judaberg på Finnøy, der han også gjekk på skulen og etablerte seg med familien dei første åra. Far til Per Gunnar Asheim og to søsken med familiar bur framleis på Finnøy.

Den avdøde arbeidde som direktør i eit skipsmeklarfirma, og etterlet seg fleire born. Ektefellen, som også har vært busett i Finnøy er er no varetektsfengsla i to veker, mistenkt for å ha teke livet av ektefellen.