Lover å kjempe mot utbygging av monstermastene

Fungerende ordfører Dagny Sunnanå Hausken er imponert over oppslutningen til underskriftskampanjen mot monstermastene. Nå lover hun å kjempe for saken.

STOR MOTSTAND: Her leverer representantene fra Finnøy 1147 underskrifter til motstand mot monstermastene til fungerende ordfører Dagny Sunnanå Hausken. Representantene fra venstre: Erik Astad, Arild Flesjå, Eivind Vestbø og Johan Bull-Njaa.
  • Jone Bergøy Nedrebø
Publisert: Publisert:

Mandag klokken 12.00 overleverte representantene fra Finnøy en underskriftskampanje mot monstermastene til fungerende ordfører Dagny Sunnanå Hausken.

– Det er virkelig en samstemt befolkning inne på Finnøy. Motstanden mot mastene er enorm og denne saken skal jeg virkelig kjempe for, sier Hausken til Øyposten.

IMPONERT: Hausken er imponert over alle underskriftene som er samlet inn.

Under møtet opplyser representantene Erik Astad, Eivind Vestbø, Johan Bull-Njaa og Arild Flesjå, at oppslutningen på Finnøy har vært historisk bra.

– Når vi samlet inn underskrifter om å bygge flerbrukshallen på Judaberg var det om lag 90 prosent som var for. Denne gangen var 99,7 prosent mot utbyggingen av monstermastene, det er historisk, sier Astad.

Stortingsvedtaket

Grunnen til at kraftlinjer er standardløsningen skyldes et stortingsvedtak. Dette stortingsvedtaket tar ikke høyde for alle faktorene i samfunnsregnskapet mener representantene fra Finnøy.

– Bygges disse kraftlinjene vil det få konsekvenser for folkehelsen, landbruket og naturen, sier de.

STORE KONSEKVENSER: Det er stor enighet rundt bordet om konsekvensene av kraftlinjer over Finnøy og Rennesøy.

– Her på Finnøy, Rennesøy og Mosterøy er turalternativene lagt hvor mastene vil gå. Derfor er regnestykket mye større enn tallene Lnett legger frem, mener de.

Lover å kjempe for saken

Fungerende ordfører er tydelig på at hun er helt enig med representantene fra Finnøy, og sier at hun vil kjempe for saken.

– Underskriftene er et godt steg i riktig retning. Jeg skal ta det videre med Kari Nessa Nordtun og kontaktene mine på Stortinget, sier hun.

Hvis ikke Stortinget går med på å finansiere utbyttingen av kraftlinjer til kabel har Stavanger kommune et annet alternativ.

– I stortingsvedtaket kommer det frem at kommunen selv kan betale et mellomlegg for å bytte kraftlinjene om til kabel. Dette vil ha en prislapp på 1,5 milliarder, som legges til på nettleien, sier hun.

I fare for å overtrampe demokratiet

– Hvis politikerne velger å overse underskriftskampanjen går de i mot demokratiet, sier Arild Flesjå og Erik Astad legger til:

– Det vil være politisk maktarroganse og en stor urett for Ryfylkeøyene.

Astad, Flesjå, Bull-Njaa og Vestbø mener det vil komme kraftige reaksjoner fra nærmiljøet dersom Stortinget ikke går med på deres løsning.

– Vi har snakket med ulike grunneiere på Finnøy og Rennesøy, og alle forteller at de ikke vil gi fra seg et eneste stykke jord til disse mastene. Mostanden vil være enorm, forklarer Astad.

ENORM MOTSTAND: Erik Astad mener motstanden mot kraftlinjene vil være enorm.

Underskriftkampanjen har foregått på Finnøy hvor det ble samlet inn 1147 underskrifter. Hvis mastene settes opp vil de gå over Madla og videre til Randaberg, Rennesøy og inn til Finnøy.