Øyposten publiserte et bilde av en mann som ikke ønsket å bli avbildet. Bildet hadde ikke rammende karakter, og PFU var noe i tvil, men konkluderte med at avisen brøt kravet om å klargjøre premisser overfor kilder.

Øyposten publiserte i november 2023 en artikkel om Pendlerforeningen som delte ut vervelapper på Judaberg kai i Stavanger kommune. I artikkelen var det et bilde av en person som fikk utdelt en vervelapp. Mannen uttalte seg også i artikkelen.

Klager: Den omtalte mannen mente han ble avbildet selv om han ikke ville dette. Det var greit for klager å uttale seg i artikkelen; han uttalte seg generelt om at mannskapet på fergene gjør en god jobb, og at han ikke har satt seg inn i den politiske saken som Pendlerforeningen kjemper for. Men klager ønsket ikke noe bilde i avisen, og det sa han tydelig ifra om. Klager er prest og ville ikke bli assosiert med den politiske konflikten som artikkelen omhandlet.

Mediet:

Øyposten innrømmet at klager ikke var «veldig ivrig etter å ha bilde av seg i avisa». Redaktøren, som var den som møtte klager på kaien i Judaberg, opplyste at han gjerne starter en forhandling med kilder når de ikke ønsker å bli tatt bilde av. Det ble dessverre ikke særlig tid til forhandlinger med klager, fordi han måtte rekke fergen. Klager var negativ, men «ikke kategorisk negativ», anførte redaktøren. Avisen viste til at klager uttalte seg i artikkelen, og fremholdt at det var i en «harmløs setting». Derfor valgte avisen å publisere bildet likevel.

PFUs vurdering:

Pressens Faglige Utvalg (PFU) understreker at utvalget ikke kan vurdere eventuelle brudd på åndsverksloven. Utvalget kan bare vurdere om avisen har brutt de etiske reglene i Vær Varsom-plakaten (VVP).

PFU påpeker at mediene skal klargjøre premissene i kontakten med kilder, jf. VVP 3.3. Dette er et viktig element i presseetikken, som dreier seg om publikums tillit til pressen.

Ikke rammende karakter

PFU merker seg at klager ble avbildet selv om han uttrykte overfor redaktøren at han ikke ønsket dette. Det er presseetisk problematisk med tanke på VVP 3.3. Kilder skal kunne si nei til å stille opp i mediene, spesielt i saker som ikke angår dem direkte.

Samtidig kan ikke utvalget se at bildet gir inntrykk av at klager tar stilling til aksjonen. Det fremstår nøytralt. Klager stiller seg helt nøytral til saken også i sine uttalelser, som han godtok publiseringen av. Hverken bildet eller klagers uttalelser har rammende karakter.

PFU i tvil

Utvalget er noe i tvil, men faller likevel ned på at bildebruken var kritikkverdig. Øyposten skulle ha klargjort premissene for bildebruken før bildet kunne publiseres i dette tilfellet.

Øyposten har brutt god presseskikk på Vær Varsom-plakatens 3.3.

Oslo, 28. februar 2024

Anne Weider Aasen,

Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes, Frode Hansen Gunnar Kagge, Melissa Jocelyn Lesamana, Ellen Ophaug