Finnøy og Rennesøy legekontor får nye innloggingsrutinar for digitale tenester

-Den gamle innlogginga til besøkslegen.no vil nå bli endra til Helsenorge sin (Digitale Dialog), opplyser konsulent for kommunale legetjenester i kommunen, Eline Wolden Bersagel. -Ein E-konsultasjon gjeld ikkje akutt helsehjelp, men du vil få tilgang til dette:,-Kontakt med legekontoret (resepsjon),-Fornying av resept,-Bestilling av time,

Ordninga gjeld frå i dag av, den 11.november, og det har blitt sendt ut SMS med informasjon til alle pasientar som har mobilnummer registrert  i sin journal, fortel Wolden Bergsagel og legg til:

Om du skal kontakta Finnøy Legekontor følgjer du linken  https://finnoylegekontor.nefle.no, eller logg på direkte frå Helsenorge.no.

Skal du kontakta Rennesøy : http://rennesoylegekontor.no eller logg på direkte frå Helsenorge.no

For meir informasjon om Digital Dialog følgjer du linken: https://helsenorge.no/fastlegen/om/hva-er-e-konsultasjon.