Kraftig forsinkelse på behandling av nytt straumnett over øyane

NVE varslar at behandlinga av den nye kraftforbindelsen frå Strand over Fogn og Finnøy til Rennesøy kan ta inntil åtte månader.

Slik vil det nye straumnettet ta seg ut i finnøylandskapet, dersom det blir luftlinjer, meiner aksjonsgruppa på Finnøy.
Publisert:

FINNØY: -Det er stor pågang av planar om å byggja ut kraftnettet, som gjer at behandlinga av søknaden blir kraftig forsinka, opplyser kommunikasjonssjef Invild Ween i Lnett til Øyposten.

Lnett gjorde seg ferdig med saka i mai, og sende den vidare til NVE for konsesjonsbehandling. Planen var at behandlinga skulle vore i gang nå i haust, med folkemøte på Finnøy om saka. Men dette blir nå sterkt forsinka. Det er ventetid på å få saksbehandlar hos NVE, noko som kan ta inntil 8 månadar.

Når saksbehandlar er tildelt prosjektet, så legges saka ut på høyring og prosessen med å behandla prosjektet kan begynna.

Om det blir noko folkemøte før jul, kan ikkje Ween seia noko sikkert om.

-Det er fare for at det vil gå over jul før det blir arrangert, seier ho.

Regjeringa har sett ned eit straumnett-utval, som skal sjå på kva som kan gjerast for å framskunda saksbehandlingstida hos NVE. Om dette kjem til å få følger for denne kraftforbindelsen, er like vel uvisst.

På ei møte i Sandnes nyleg blei det klart at det ikkje er straumforsyning til meir enn bustader og mindre bedrifter på øyane.