− Innenfor de fleste bransjer er det gode muligheter for jobb nå. Det liker vi å se, men samtidig sliter mange bedrifter med å få tak i folk med riktig kompetanse, sier direktør Merethe P. Haftorsen i Nav Rogaland i ei pressemelding.

Antallet utlyste stillinger i Rogaland er i øyeblikket 5415, som er 24 prosent mer enn på samme tid i fjor.

− Vi har aldri før registrert så mange ledige stillinger i februar, sier Haftorsen.

Av arbeidsstyrken i Rogaland utgjør de helt ledige 1,8 prosent, mot 2,1 prosent på landsbasis.

− Dette har sammenheng med at det er stor aktivitet innenfor olje- og gassindustrien i fylket vårt, forteller Haftorsen.

Hun mener flere ungdommer bør søke seg til yrkesfag:

− Vi ser at mange av de utlyste stillingene etterspør fagbrev. Det er med andre ord gode muligheter framover for ungdom og andre som søker seg til yrkesfag eller ønsker å ta fagbrev.

Av de ledige stillingene er nesten en fjerdedel innenfor helse, pleie og omsorg. Andre yrkesgrupper med høyt antall ledige stillinger er industriarbeid, bygg og anlegg og ingeniør- og IKT-fag.