Flere skal jobbe heltid i helse- og omsorg i kommunen

Onsdag denne uken sparket ordfører Kari Nessa Nordtun i gang prosjekt Heltidskultur i Stavanger kommune. Prosjektet er en del av en satsing som skal vare helt frem til 2030.

Ordfører Kari Nessa Nordtun.
Publisert: Publisert:

STAVANGER: Målet er å få flere til å jobbe heltid, særlig innenfor turnusbaserte virksomheter i helse og omsorgssektoren, hvor behovet for arbeidskraft er størst.  Satsingen starter derfor først i helse- og omsorgssektoren og vil etter hvert utvides til hele kommunen.

 – I Stavanger kommune velger vi at heltid skal være normalen og deltid unntaket, og vi velger med det et bærekraftig arbeidsliv, trygghet og forutsigbarhet for både ansatte og brukere, sa ordfører Kari Nessa Nordtun i sin åpningstale.

Mindre enn halvparten jobber heltid i dag

I helse og velferd i Stavanger kommune jobber mindre halvparten av de ansatte heltid. Dette innebærer blant annet at brukerne av kommunens tjenester møter mange ulike ansatte hver dag. Ansatte som har små stillingsprosenter, står uten de samme rettighetene som andre arbeidstakere. De får ikke fulle pensjonsrettigheter, og de har mindre mulighet til å ta opp lån og planlegge fremtiden og fritiden sin.

Stort behov for arbeidskraft

Stavanger kommune står ovenfor store bemanningsutfordringer i årene som kommer. I 2040 vil kommunen mangle 1800 helse- og omsorgsarbeidere viser framskrivinger.

Publisert: