Folkemøte på Finnøy 17. januar om ny kraftforbindelse

NVE arrangerer folkemøte på Finnøy tysdag 17. januar i Fleirbrukshallen om den nye kraftforbindelsen over øya.

Det nye luftspennet over Finnøy, slik aksjonsgruppa på øya har illustert det.
Publisert: Publisert:

FINNØY: Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) stiller med seniorrådgiver Tanja Midtsian og rådgiver Jan Are Gildestad på møtet. Frå Lnett stiller mellom anna prosjektleiar Torbjørn Grødem og myndighetskontakt Børre Dybesland.

Seniorrådgiver Tanja Midtsian blir med på møtet.

Det er sett av to timar til møtet, frå klokka 19 til 21, kor det vil bli orientert om Lnett sine planar, og prosessen vidare.

Det vil bli anledning til å stilla spørsmål å koma med kommentarar både til NVE og Lnett. Hensikten med møtet er å få innspel om kva krav til utgreiing NVE skal stilla til Lnett, før dei søkjer om konsesjon til ledninga. Folkemøtet er åpent for alle som har noko på hjarta.

Prosjektleiar Torbjørn Grødem frå Lnett er ein av fleire frå selskapet som stiller.