Stavanger kommune har lørdag klokka 14.40 sendt ut denne oppdateringa til husstander på Rennesøy:

«Nye prøver viser at vannet nå er OK, så det er ikke lenger nødvendig å koke det.»

Fredag ble 40 husstander på Rennesøy anbefalt å koke drikkevannet etter funn av tarmbakterien e.coli i høydebassenget på Bjerga. Kommunen meldte da dette:

– Nå har vi iverksatt rutinene vi har ved slike hendelser. Høydebassenget er avstengt. Det vil bli tappet ned og rengjort før vi tar nye prøver for å sikre at kvaliteten er god igjen, sier vann-, avløp- og renovasjonssjef Jarle Furre.

Han forteller at det er opprettet nye forsyningslinjer med vann til de berørte husstandene.

– De vil fortsatt ha vann, men får det fra en annen sone. Vi anbefaler koking siden det kan være rester av bakterien i systemet, sier Furre.

Funnet er gjort i et landbruksområde, men kommunen varslet at vannet ikke er farlig for dyr.

Kart som viser Bjerga på Rennesøy: