Lokalavisa for Ryfylkeøyane

Fleire køyretøy fekk bruksforbod